Markit: Indeks PMI w strefie euro w przemyśle w VIII: 47,0 pkt.

22.08.2019

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w VIII 47,0 pkt. wobec 46,5 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca – podano wstępne wyliczenia.

Na rynku szacowano, że indeks wyniesie 46,2 pkt.

Ponadto indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro wyniósł w VIII 53,4 pkt. wobec 53,2 pkt. w poprzednim miesiącu – podano wstępne wyliczenia.

Na rynku szacowano wskaźnik na 53,0 pkt.

Z kolei indeks PMI composite w strefie euro wyniósł w VIII 51,8 pkt. wobec 51,5 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca – podano wstępne wyliczenia.

Na rynku szacowano wartość indeksu na 51,2 pkt.

Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w gospodarce.

aj/ ana/

Artykuły powiązane