Markit: indeks PMI w usługach strefy euro w I 45,0 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w styczniu 45,0 pkt. wobec 46,4 pkt. w poprzednim miesiącu – podano w I wyliczeniu.

Na rynku szacowano wskaźnik na 44,5 pkt.

PMI composite wyniósł w styczniu 47,5 pkt. wobec 49,1 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Szacowano 47,6 pkt.

Wartość indeksu PMI powyżej 50 punktów oznacza rozwój w sektorze usług.

aj/ asa/


Artykuły powiązane

Specjalizacja polskiego eksportu towarów i usług

Kategoria: Analizy
W ostatnim dziesięcioleciu wzrastała rola usług w światowym handlu. Tym bardziej spektakularny wydaje się wzrost udziału Polski w światowym eksporcie usług, co częściowo można wyjaśniać poprawą konkurencyjności pozacenowej polskiej gospodarki.
Specjalizacja polskiego eksportu towarów i usług

Zadowoleni z życia

Kategoria: Oko na gospodarkę
Mieszkańcom Danii, Holandii i Szwecji najbliżej do poczucia pełni zadowolenia z życia. W ciągu ostatnich 10 lat poziom tego zadowolenia znacznie się poprawił w Europie, w tym w Polsce. Życie w parze, bez dzieci, to czas największej swobody. Dzieci w rodzinie to początek obaw o finansową przyszłość.
Zadowoleni z życia

Dwa wymiary polskiego handlu usługami

Kategoria: Analizy
Handel usługami odgrywa coraz większą rolę jako siła napędowa polskiej gospodarki. Obserwowany wzrost produktywności firm dostarczających usługi na rynek wewnętrzny znajduje swoje odzwierciedlenie również we wzroście konkurencyjności polskich firm na rynkach międzynarodowych.
Dwa wymiary polskiego handlu usługami