Markit: Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w IV wyniósł 53,7 pkt.

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w kwietniu spadł do 53,7 pkt. z 54,3 pkt. w marcu – podała firma Markit, która opracowuje wskaźnik. Konsensus PAP Biznes zakładał wzrost PMI do 55,0 pkt.

„Najnowsze wyniki badań PMI dla polskiego sektora wytwórczego ponownie wykazały niedobory podaży surowców oraz rekordowe presje inflacyjne. W kwietniu wydajność zaopatrzeniowców osiągnęła rekordowo niski poziom, napędzając inflację kosztów oraz cen wyrobów gotowych (w obu przypadkach tempo ekspansji było najszybsze w historii badań). Braki na rynkach surowców oraz nieobecności pracowników doprowadziły do rekordowej kumulacji zaległości produkcyjnych” – napisano w komentarzu do danych.

„Produkcja zwiększyła się tylko nieznacznie, a producenci wyprzedali zgromadzone wcześniej zapasy. Wzrost popytu tymczasem, pomimo znacznego nasilenia napływu zamówień eksportowych, był marginalny, co wskazuje na słabe zapotrzebowanie na rynku krajowym” – dodano.

Autorzy badania zaznaczają, że kwietniowy odczyt PMI – mimo, że wskaźnik spadł nieco z najwyższego poziomu od 38 miesięcy odnotowanego w marcu (54,3) do 53,7 pkt., sygnalizował znaczną poprawę warunków gospodarczych w polskim sektorze wytwórczym. Odczyt był także drugim najwyższym wynikiem odnotowanym od czerwca 2018 roku.

„Po raz pierwszy od lipca 2018 wszystkie subindeksy składające się na główny wskaźnik wpłynęły pozytywnie na jego odczyt. Mimo to wpływ produkcji i nowych zamówień był niewielki, a wydłużenie czasu dostaw wciąż windowało w górę odczyt głównego PMI” – napisano w raporcie.

pat/ osz/


Artykuły powiązane

Polityka makroekonomiczna w obliczu boomów i krachów surowcowych

Kategoria: VoxEU
Niestabilność makroekonomiczna w krajach eksportujących surowce jest ściśle związana z wahaniami międzynarodowych cen surowców. Autorzy analizują optymalną politykę dla państw eksportujących surowce w ramach modelu małej gospodarki otwartej, który uwzględnia kluczową rolę dla warunków finansowych.
Polityka makroekonomiczna w obliczu boomów i krachów surowcowych

Nie trzeba surowców, by na nich zarabiać

Kategoria: Oko na gospodarkę
Jednego na cztery dolary wartości dodanej, jaka powstaje w świecie z eksportu surowców tworzą coraz bardziej skomplikowane usługi niezbędne do wykrycia, zagospodarowania, transportu, a także finansowania eksploatacji minerałów. Zarabiają na nich nie tylko ci, którzy posiadają w ziemi surowce.
Nie trzeba surowców, by na nich zarabiać

Gospodarki uzależnione od surowców

Kategoria: Oko na gospodarkę
Rozwój ponad połowy krajów w świecie uzależniony jest od eksportu surowców i produktów nieprzetworzonych. Surowców prawie w ogóle nie eksportują Chiny i Japonia, dwa najsilniejsze gospodarczo kraje Azji. W Europie najmniej zależą od nich Czechy. Surowce coraz mniej znaczą także w polskim eksporcie.
Gospodarki uzależnione od surowców