ME: Koszt transf. sektora elektroenerg. to 140 mld euro

08.11.2019

Ministerstwo Energii przedstawiło zaktualizowany i rozszerzony projekt dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2040 r. – strategia rozwoju sektora paliwowo-energetycznego” – podało ministerstwo na stronie internetowej.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski powiedział PAP, że koszt transformacji w sektorze elektroenergetycznym oszacowano na 140 mld euro, a redukcje emisji – na 45 proc.

„Projekt PEP 2040 to strategia zapewniająca bezpieczeństwo energetyczne Polski w przyszłości. Dzięki niej uda nam się zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 45 proc. w stosunku do 1990 r.” – powiedział PAP Tchórzewski.

Jak poinformowało w piątek ME, najważniejsze zmiany to wskazanie, że cel udziału OZE na 2030 r. – zamiast 21 proc., jak w poprzedniej wersji projektu PEP – może zawrzeć się w przedziale 21-23 proc. Wyższy cel może być osiągnięty pod warunkiem zabezpieczenia dodatkowych środków unijnych – w tym funduszy na sprawiedliwą transformację. Udział węgla w produkcji energii elektrycznej w 2030 r. może wynieść w granicach 56-60 proc., w zależności od środków, wskazanych w celu OZE.

Na 2040 r. nie ma wskazanych sztywnych celów, ale prognozy. Prognozuje się 28,5 proc. udziału OZE i 10 GW mocy w morskiej energetyce wiatrowej.

„Celem polityki energetycznej państwa jest bezpieczeństwo energetyczne, przy zapewnieniu konkurencyjności gospodarki, efektywności energetycznej i zmniejszenia oddziaływania sektora energii na środowisko, przy optymalnym wykorzystaniu własnych zasobów energetycznych” – napisano w projekcie.

Jak podano, za globalną miarę realizacji celu PEP2040 przyjęto: 56-60 proc. udziału węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w 2030 r.; 21-23 proc. OZE w finalnym zużyciu energii brutto w 2030 r.; wdrożenie energetyki jądrowej w 2033 r.; poprawa efektywności energetycznej o 23 proc. do 2030 r. w stosunku do prognoz z 2007 r.; ograniczenie emisji CO2 o 30 proc. do 2030 r. (w stosunku do 1990 r.)

Poza projektem dokumentu zasadniczego PEP2040, Ministerstwo Energii przedstawiło także trzy załączniki: Ocenę realizacji poprzedniej polityki energetycznej państw, Wnioski z analiz prognostycznych dla sektora energetycznego i Strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko PEP2040.

Uwagi do dokumentów można zgłaszać do 29 listopada 2019 r.

pel/ wkr/ sar/ asa/

Artykuły powiązane