MF: Konsolidacja płynności sekt. publ. i poziom długu na koniec X

08.11.2019

W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec października 2019 r. zgromadzono środki w wysokości 69,7 mld zł, z czego 56,7 mld zł w depozytach terminowych oraz 13,0 mld zł w depozytach typu O/N – poinformowało Ministerstwo Finansów.

Ministerstwo Finansów poinformowało też, że na koniec października 2019 r. poziom krajowego długu rynkowego wyniósł 647,2 mld zł wobec 627,1 mld zł na koniec 2018 roku – poinformowało.

map/ana/

Artykuły powiązane