MF: Państwowy Dług Publiczny na koniec II kw. ’19 to 997 882,2 mln zł

10.09.2019

Państwowy Dług Publiczny na koniec II kw. 2019 r. wyniósł 997 882,2 mln zł, co oznacza spadek o 0,7 proc. (7415,7 mln zł) kdk i wzrost o 1,4 proc. (13 568,8 mln zł) wobec końca 2018 r. – podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Jak podaje MF zmiana PDP w II kwartale 2019 r. była wynikiem:
– spadku zadłużenia podsektora rządowego o 8677,2 mln zł (-0,9 proc.), w tym zadłużenia Skarbu Państwa (SP) po konsolidacji o 8791,4 mln zł (-0,9 proc.),
– wzrostu zadłużenia podsektora samorządowego o 1.261,9 mln zł (+1,6 proc.), w tym jednostek samorządu terytorialnego i ich związków (JST) o 1058,9 mln zł (+1,5 proc.),
– spadku zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 0,4 mln zł (-0,6 proc.).

MF podało też, że dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (dług EDP), stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht, wyniósł na koniec II kwartału 2019 r. 1 055 667,4 mln zł, co oznaczało:
– spadek o 4963,7 mln zł (-0,5 proc.) w II kwartale 2019 r.,
– wzrost o 15 378,1 mln zł (+1,5 proc.) w porównaniu z końcem 2018 r.

Na zmianę wysokości długu EDP w II kwartale 2019 r., poza zmianami w PDP, wpłynęły przede wszystkim:
– spadek zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) o 392,6 mln zł,
– zmiana stanu konsolidacji wzajemnych zobowiązań jednostek sektora, w tym: skarbowych papierów wartościowych (SPW) posiadanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (-3109,1 mln zł) oraz depozytów na rachunku Ministra Finansów i SPW posiadanych przez fundusze umiejscowione w BGK (w tym KFD, +466,0 mln zł), co spowodowało wzrost długu EDP w wyniku spadku konsolidacji wzajemnych zobowiązań sektora,
– wzrost zadłużenia wynikający z wyceny transakcji CIRS w rezultacie zmian kursów walut obcych (o 278,6 mln zł).

pat/osz/

Artykuły powiązane