MF: Nadwyżka budżetowa JST po III kw. ’22 r.: prawie 14,9 mld zł

Jednostki samorządu terytorialnego po III kw. 2022 r. zanotowały nadwyżkę budżetową w wysokości prawie 14,9 mld zł – poinformował w komunikacie resort finansów. Nadwyżka operacyjna po III kw. 2022 r. wyniosła blisko 29,9 mld zł.

Wykonane dochody ogółem w samorządach na koniec III kwartału 2022 r. wyniosły łącznie 250,8 mld zł, co stanowiło 74,6 proc. rocznego planu (w porównaniu do wykonania za III kwartał 2021 r. wzrost o 12,0 mld zł, tj. o 5,0 proc.).

Z danych MF wynika, że wykonane dochody bieżące w JST na koniec III kwartału 2022 r. wyniosły łącznie ponad 233,7 mld zł, co stanowiło 79,9 proc rocznego planu (w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku wzrost o 13,3 mld zł, tj. o 6,0 proc.).

Wykonanie kluczowych dochodów bieżących za III kwartał 2022 r., z tytułu:

– subwencji ogólnej – wyniosło ponad 60,5 mld zł i było wyższe o 5,8 proc. rdr (tj. 3,3 mld zł);

– udziału w podatku PIT – wyniosło blisko 40,5 mld zł i było niższe o 6,9 proc. rdr (tj. 3 mld zł);

– udziału w podatku CIT – wyniosło blisko 11,4 mld zł i było wyższe o 10,7 proc. rdr (tj. 1,1 mld zł).

Wykonane dochody majątkowe w JST na koniec III kwartału 2022 r. wyniosły łącznie ponad 17 mld zł, co stanowiło 39,4 proc. rocznego planu (w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku spadek o 1,3 mld zł, tj. o 7,1 proc.).

Jak podał MF, po III kw. JST wykonały nadwyżkę operacyjną w wysokości blisko 29,9 mld zł.

Z danych resortu finansów wynika, że wykonane wydatki ogółem w JST na koniec III kwartału 2022 r. wyniosły łącznie blisko 235,9 mld zł, co stanowiło 61,6 proc. rocznego planu (w porównaniu do wykonania za III kwartał 2021 r. wzrost o ponad 20,6 mld zł, tj. o 9,6 proc.).

Wykonane wydatki bieżące w JST na koniec III kwartału 2022 r. wyniosły łącznie prawie 203,9 mld zł, co stanowiło 70,0 proc. rocznego planu (w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku wzrost o ponad 13,6 mld zł. tj. o 7,1 proc.).

Wydatki majątkowe samorządów wykonane w III kwartale 2022 r. wyniosły ponad 32 mld zł, co stanowiło 35,0 proc. planu (były wyższe niż w analogicznym okresie 2021 r. o prawie 7 mld zł tj. o 27,9 proc.).

pat/ osz/


Artykuły powiązane

Kalendarium Wschodnie

Kategoria: Trendy gospodarcze
Poniżej w plikach pdf odpowiadających wybranym datom publikujemy Kalendarium Wschodnie. Jest to kalendarium istotnych wydarzeń gospodarczych z obszaru Rosji i Ukrainy opartych na najciekawszych informacjach z mediów działających w tych krajach.
Kalendarium Wschodnie

Tydzień w gospodarce

Kategoria: Raporty
Przegląd wydarzeń gospodarczych ubiegłego tygodnia (16–20.05.2022) – źródło: dignitynews.eu
Tydzień w gospodarce

Ceny podniosły dynamikę polskiego handlu zagranicznego

Kategoria: Analizy
W II kwartale br. nastąpiło wyraźne przyspieszenie nominalnej dynamiki obrotów towarowych w polskim handlu zagranicznym, do czego przyczyniły się rosnące ceny transakcyjne.
Ceny podniosły dynamikę polskiego handlu zagranicznego