MF: NBP bez kryptowalut w procesie zarządzania rezerwami FX

Narodowy Bank Polski w procesie zarządzania rezerwami dewizowymi nie bierze pod uwagę inwestycji na rynku kryptowalut – poinformowało w odpowiedzi na interpelację poselską Ministerstwo Finansów, powołując się na informacje uzyskane w NBP.

„W związku z przedmiotową interpelacją Ministerstwo Finansów zwróciło się do (…) Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP), jako instytucji ustawowo zobowiązanej do prowadzenia gospodarki rezerwami dewizowymi. (…) W zakresie wykorzystania kryptoaktywów w kontekście utrzymywania rezerw dewizowych pragnę wskazać, że zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o Narodowym Banku Polskim bank centralny gromadzi rezerwy dewizowe i zarządza nimi, a także podejmuje czynności mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa obrotu dewizowego i płynności płatniczej kraju. Z tego względu, zarządzając rezerwami dewizowymi, NBP dąży do zapewnienia bezpieczeństwa inwestowanych środków oraz ich niezbędnej płynności, a przy spełnieniu tych warunków, do maksymalizacji w długim okresie stopy zwrotu wyrażonej w złotym. Ze względu na specyfikę kryptowalut – w szczególności bardzo wysoką zmienność cen, ryzyko operacyjne, w tym technologiczne, oraz ryzyko reputacyjne – inwestycje na tym rynku nie są brane pod uwagę w procesie zarządzania rezerwami dewizowymi” – napisał wiceminister finansów Piotr Patkowski.

Zarząd NBP podjął w 2019 r. r. decyzję o zmianie struktury walutowej rezerw na rzecz zwiększenia zaangażowania w USD i ograniczenie udziału EUR. Na koniec 2019 r. struktura walutowa rezerw NBP obejmowała: 51 proc. USD, 20 proc. EUR, 12 proc. GBP, 8 proc. AUD, 6 proc. NOK i 3 proc. NZD.

tus/ osz/


Artykuły powiązane

EBC gotowy na dłuższe utrzymywanie ujemnych stóp

Kategoria: Analizy
Po przeszło pięciu latach stosowania ujemnych stóp procentowych EBC zróżnicował oprocentowanie rezerw bankowych. Dzięki temu w razie potrzeby łatwiej będzie jeszcze bardziej obniżyć stopy lub utrzymywać je poniżej zera przez dłuższy czas.
EBC gotowy na dłuższe utrzymywanie ujemnych stóp

Rozwój prywatnych form pieniędzy

Kategoria: Analizy
Nowe formy prywatnych pieniędzy oparte na technologii blockchain są coraz częściej wykorzystywane przez konsumentów i zaczynają mieć coraz większe znaczenie dla współczesnych systemów płatności. Spędzają także sen z powiek instytucjom publicznym odpowiedzialnym m.in. za emisję pieniądza, czy stabilność finansową.
Rozwój prywatnych form pieniędzy

Nineteen years of the floating PLN

Kategoria: Macroeconomics
Since 1990, Poland has adopted almost all possible exchange rate regimes, starting with a fixed rate, through a crawling peg, and finally a free floating rate.
Nineteen years of the floating PLN