MF: NBP bez kryptowalut w procesie zarządzania rezerwami FX

Narodowy Bank Polski w procesie zarządzania rezerwami dewizowymi nie bierze pod uwagę inwestycji na rynku kryptowalut – poinformowało w odpowiedzi na interpelację poselską Ministerstwo Finansów, powołując się na informacje uzyskane w NBP.

„W związku z przedmiotową interpelacją Ministerstwo Finansów zwróciło się do (…) Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP), jako instytucji ustawowo zobowiązanej do prowadzenia gospodarki rezerwami dewizowymi. (…) W zakresie wykorzystania kryptoaktywów w kontekście utrzymywania rezerw dewizowych pragnę wskazać, że zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o Narodowym Banku Polskim bank centralny gromadzi rezerwy dewizowe i zarządza nimi, a także podejmuje czynności mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa obrotu dewizowego i płynności płatniczej kraju. Z tego względu, zarządzając rezerwami dewizowymi, NBP dąży do zapewnienia bezpieczeństwa inwestowanych środków oraz ich niezbędnej płynności, a przy spełnieniu tych warunków, do maksymalizacji w długim okresie stopy zwrotu wyrażonej w złotym. Ze względu na specyfikę kryptowalut – w szczególności bardzo wysoką zmienność cen, ryzyko operacyjne, w tym technologiczne, oraz ryzyko reputacyjne – inwestycje na tym rynku nie są brane pod uwagę w procesie zarządzania rezerwami dewizowymi” – napisał wiceminister finansów Piotr Patkowski.

Zarząd NBP podjął w 2019 r. r. decyzję o zmianie struktury walutowej rezerw na rzecz zwiększenia zaangażowania w USD i ograniczenie udziału EUR. Na koniec 2019 r. struktura walutowa rezerw NBP obejmowała: 51 proc. USD, 20 proc. EUR, 12 proc. GBP, 8 proc. AUD, 6 proc. NOK i 3 proc. NZD.

tus/ osz/


Artykuły powiązane

CSE and Eurozone entry: the state of play

Kategoria: Macroeconomics
Poland has recently said it won’t join Eurozone any time soon. So, who from the Central and Southeast Europe (CSE) is in, and who will join the Eurozone, when and why?
CSE and Eurozone entry: the state of play

Nowy świat walut cyfrowych

Kategoria: Instytucje finansowe
Nie powinniśmy być zaskoczeni gwałtownym spadkiem cen kryptowalut. Bańki cenowe wokół aktywów nieposiadających jakiejkolwiek samoistnej wartości muszą pęknąć.
Nowy świat walut cyfrowych

EBC gotowy na dłuższe utrzymywanie ujemnych stóp

Kategoria: Analizy
Po przeszło pięciu latach stosowania ujemnych stóp procentowych EBC zróżnicował oprocentowanie rezerw bankowych. Dzięki temu w razie potrzeby łatwiej będzie jeszcze bardziej obniżyć stopy lub utrzymywać je poniżej zera przez dłuższy czas.
EBC gotowy na dłuższe utrzymywanie ujemnych stóp