MF: Nie są planowane obniżki stawek VAT na energię cieplną

W obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej nie są planowane obniżki stawek VAT na energię cieplną – poinformował resort finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.
„(…) w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej nie są planowane obniżki stawek VAT na energię cieplną. Natomiast postulat, aby środki, które firmy przeznaczają na zakup uprawnień do emisji, pozostawały do ich dyspozycji z przeznaczeniem na inwestycje, jakkolwiek słuszny, jest niemożliwy do zrealizowania bez zmiany dyrektywy ETS. Niemniej jednak należy pamiętać, że funkcjonują już inne mechanizmy finansowe służące wspieraniu transformacji sektora ciepłowniczego (…) zatem należy najpierw wykorzystać już istniejące rozwiązania” – napisano.
W 2022 r. obowiązywały obniżone stawka VAT na prąd i energię cieplną na poziomie 5 proc. Od 1 stycznia 2023 r. zdecydowano o odejściu od preferencji w VAT w obszarze energii i paliw na rzecz wykorzystania rozwiązań o charakterze pozapodatkowym.
tus/ ana/


Artykuły powiązane

Turbulentny świat cywilizacyjnego przesilenia

Kategoria: Trendy gospodarcze
W obecnych warunkach przesilenia cywilizacyjnego, fundamentalnym wyzwaniem staje się kształtowanie ładu przeciwdziałającego barierom trwałego, potrójnie zharmonizowanego rozwoju, a tym samym barierom poprawy jakości życia ludzi.
Turbulentny świat cywilizacyjnego przesilenia

Zegar odlicza dni do końca stawek LIBOR

Kategoria: Analizy
W wydanym w marcu komunikacie brytyjski organ nadzoru ostatecznie potwierdził, że era stawek LIBOR dobiega końca. W ciągu kilku najbliższych miesięcy okaże się, czy system finansowy przygotował się na pożegnanie z jednym z najważniejszych wskaźników referencyjnych na świecie.
Zegar odlicza dni do końca stawek LIBOR