MF odkupił poza przetargiem od BGK obligacje za 280 mln zł

MF odkupił poza przetargiem od BGK obligacje OK1018 za 280 mln zł – podał resort w komunikacie.

„Minister Rozwoju i Finansów informuje, iż w dniu 21 grudnia 2017 r., działając na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1089), zawarł umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie przyznania temu bankowi prawa do przedstawienia obligacji OK1018 do odkupu poza przetargiem” – napisano.

Na podstawie zawartej umowy BGK przedstawił do odkupu poza przetargiem obligacje OK1018 o wartości nominalnej 280,0 mln zł, a Minister Rozwoju i Finansów przyjął ofertę.

Rozliczenie transakcji odkupu nastąpiło 27 grudnia 2017 r. Cena odkupu wynosi 988,67 zł. Operacja ta została przeprowadzona w ramach procesu finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa na rok 2018.

map/

 


Artykuły powiązane

Wróżenie z obligacji

Kategoria: Analizy
Coś dzieje się z tipsami. Nie, to nie reportaż z salonu manicure. Mowa o obligacjach zabezpieczonych przed inflacją, po angielsku Treasury Inflation Protected Security, a więc TIPS. Ich oprocentowanie wzrosło ostatnio w porównaniu ze „zwykłymi” obligacjami. I daje to do myślenia.
Wróżenie z obligacji

Obligacje, z których dumni są Niemcy

Kategoria: Analizy
Uwagę rynków finansowych zaczyna coraz bardziej przykuwać ważne dobro narodowe Niemiec. Od jego przyszłości zależeć będzie nie tylko przyszłość Niemiec, ale może i całej Europy. Mowa o niemieckich obligacjach rządowych, tzw. bundach.
Obligacje, z których dumni są Niemcy

Bezpieczne aktywo Europy - wspólne euroobligacje

Kategoria: Ekologia
Ogłoszenie planu sfinansowania programu odbudowy gospodarczej Unii Europejskiej poprzez emisję długu wzbudziło nadzieje, że może powstać nowy typ bezpiecznych aktywów denominowanych w euro. Obecnie UE potrzebuje jednak przede wszystkim strategii budowy płynnego i przejrzystego rynku dla obligacji. Zielone obligacje byłyby jedynie przeszkodą w tych wysiłkach.
Bezpieczne aktywo Europy - wspólne euroobligacje