MF odkupił poza przetargiem od BGK obligacje za 280 mln zł

MF odkupił poza przetargiem od BGK obligacje OK1018 za 280 mln zł – podał resort w komunikacie.

„Minister Rozwoju i Finansów informuje, iż w dniu 21 grudnia 2017 r., działając na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1089), zawarł umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie przyznania temu bankowi prawa do przedstawienia obligacji OK1018 do odkupu poza przetargiem” – napisano.

Na podstawie zawartej umowy BGK przedstawił do odkupu poza przetargiem obligacje OK1018 o wartości nominalnej 280,0 mln zł, a Minister Rozwoju i Finansów przyjął ofertę.

Rozliczenie transakcji odkupu nastąpiło 27 grudnia 2017 r. Cena odkupu wynosi 988,67 zł. Operacja ta została przeprowadzona w ramach procesu finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa na rok 2018.

map/

 


Artykuły powiązane

Zachowania płatnicze w Polsce — trendy i wyzwania

Kategoria: Analizy
Płacenie za zakupione towary oraz usługi to codzienność. Literatura naukowa wskazuje cały szereg czynników, które mają wpływ na wybór instrumentu płatniczego podczas dokonywania transakcji.
Zachowania płatnicze w Polsce — trendy i wyzwania