MF: Saldo obrotów towarowych po lipcu wyniosło -3,6 proc. PKB

Saldo obrotów towarowych po lipcu wyniosło -3,6 proc. PKB – podał resort finansów w opracowaniu.

„Uwzględniając zrewidowane dane kwartalne deficyt rachunku bieżącego w lipcu 2022 r. w ujęciu płynnego roku ustabilizował się na poziomie 3,5 proc. PKB. Saldo obrotów towarowych wyniosło -3,6 proc. PKB” – napisał MF.

MF podaje, że jego pogorszenie obserwowane w poprzednich miesiącach w dużym stopniu było efektem negatywnego terms of trade (wysokich cen importowanych surowców energetycznych).

„Deficyt rachunku bieżącego był w pełni finansowany przez napływ kapitału długookresowego tj. inwestycji bezpośrednich nierezydentów i europejskich funduszy strukturalnych klasyfikowanych na rachunku kapitałowym” – napisano.

map/ ana/


Artykuły powiązane

Przepływy kapitału do gospodarek państw Inicjatywy Trójmorza

Kategoria: Analizy
Specyfiką napływu kapitału do państw należących do Inicjatywy Trójmorza w latach 2000-2019 było przede wszystkim to, że kraje te absorbowały kapitał głównie w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
Przepływy kapitału do gospodarek państw Inicjatywy Trójmorza

Historically high surplus in Poland's foreign trade

Kategoria: Macroeconomics
Poland’s foreign trade surplus is strengthening. However, the value of the trade exchange surplus recorded in the second quarter of 2020 is probably a one-off phenomenon, as it was driven by a strong decline in oil prices and a further decline in imports due to the lockdown.
Historically high surplus in Poland's foreign trade