MF: Środki do przekazania z budż. na rynek do końca ’23: 46,0 mld zł

Według stanu na koniec maja wartość środków do przekazania z budżetu na rynek krajowy do końca 2023 r. wynosi 46,0 mld zł – podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

MF podało, że w czerwcu przepływy środków z tytułu wykupu i płatności odsetkowych od SPW nie występują.

map/ gor/


Artykuły powiązane

Przepływy kapitału do gospodarek państw Inicjatywy Trójmorza

Kategoria: Analizy
Specyfiką napływu kapitału do państw należących do Inicjatywy Trójmorza w latach 2000-2019 było przede wszystkim to, że kraje te absorbowały kapitał głównie w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
Przepływy kapitału do gospodarek państw Inicjatywy Trójmorza

Nieogłoszona niewypłacalność Rosji

Kategoria: Trendy gospodarcze
W nocy, z niedzieli na poniedziałek, 27 czerwca upłynął termin, w którym Rosyjska Federacja powinna wypłacić 100 mln dol. z tytułu swojego długu zagranicznego. Agencja ratingowa Moody`s oświadczyła, że Rosja nie wykonała swojego zobowiązania, dopuszczając w ten sposób do defaultu.
Nieogłoszona niewypłacalność Rosji