MF: Stan środków walutowych na koniec VIII spadł do 9,78 mld euro

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec sierpnia 2021 r. wyniósł łącznie 9.781,3 mln euro wobec 10.203,3 mln euro na koniec lipca – podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Resort finansów poinformował, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w sierpniu dokonano płatności w walutach obcych: równowartość 3,6 mln euro w przypadku kapitału i równowartość 15,7 mln euro w przypadku odsetek.

map/ asa/


Artykuły powiązane

Po kryzysie płatności się zmienią

Kategoria: Trendy gospodarcze
Zamknięcie większości gospodarek z powodu pandemii znajduje odzwierciedlenie w zmianach wielkości i struktury światowych płatności oraz przyśpiesza ich digitalizację. Podmioty finansowe czeka zmiana strategii, a płatności staną się niewidzialne.
Po kryzysie płatności się zmienią

Globalna płynność i zadłużenie dolarowe przedsiębiorstw

Kategoria: VoxEU
Od czasu światowego kryzysu finansowego emisja obligacji dolarowych przez przedsiębiorstwa spoza USA zdominowała rynek długu zagranicznego. W wielu gospodarkach wschodzących wzrost dźwigni finansowej oraz niedopasowania walutowego przyczynił się do wzrostu ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstw, stwarzając zagrożenia dla bilansów lokalnych banków.
Globalna płynność i zadłużenie dolarowe przedsiębiorstw