MF: W X udział inw. zagranicznych w polskich obl. -0,7 mld zł mdm

Wdział inwestorów zagranicznych w polskich obligacjach w październiku 2022 r. spadł o 0,7 mld zł mdm i wyniósł 147,9 mld zł – poinformował w komunikacie resort finansów.

„W październiku zadłużenie w krajowych SPW wzrosło o 12,1 mld zł do poziomu 862,8 mld zł. Złożył się na to wzrost zadłużenia wobec banków (w tym NBP) i krajowych inwestorów pozabankowych o odpowiednio 4,6 mld zł (do 436,4 mld zł) i 8,3 mld zł (do 278,4 mld zł) oraz spadek zadłużenia wobec nierezydentów o 0,7 mld zł (do 147,9 mld zł)” – napisano.

„W rezultacie udział banków w zadłużeniu w krajowych SPW obniżył się do 50,6 proc. z 50,8 proc. w poprzednim miesiącu (54,7 proc. na koniec grudnia 2021 r.), a udział inwestorów pozabankowych wzrósł do 32,3 proc. z 31,8 proc. we wrześniu (30,1 proc. na koniec grudnia 2021 r.). Udział nierezydentów w zadłużeniu w krajowych SPW obniżył się natomiast do 17,1 proc. wobec 17,5 proc. w poprzednim miesiącu (15,2 proc. na koniec grudnia 2021 r.)”– dodano.

tus/ ana/


Artykuły powiązane

Niuanse chińskiego systemu finansowego

Kategoria: Analizy
W chińskim systemie finansowym banki są instrumentem realizacji celów gospodarczych rządu. Otwartym pozostaje pytanie, jak długo rola ta będzie utrzymana.
Niuanse chińskiego systemu finansowego

Im więcej Internetu, tym więcej inwestycji zagranicznych

Kategoria: Trendy gospodarcze
Szeroka dostępność usług cyfrowych oznaczana literką „e” z myślnikiem, np. (e-usługi), to ogromna wygoda dla ludzi i firm, ale też znacząca zachęta dla napływu kapitału z zagranicy.
Im więcej Internetu, tym więcej inwestycji zagranicznych

Restrukturyzacja zadłużenia państwowego – doświadczenia historyczne

Kategoria: VoxEU
Autorzy artykułu dokonują przeglądu cech charakterystycznych procesu restrukturyzacji zewnętrznego zadłużenia państwowego. Przeprowadzona analiza wskazuje, że okresy niewypłacalności krajów trwają długo, a na drodze do rozwiązania kryzysu zadłużeniowego często występują seryjne, tymczasowe porozumienia restrukturyzacyjne.
Restrukturyzacja zadłużenia państwowego – doświadczenia historyczne