W II kw. 2024 r. utrzymuje się ożywienie w gospodarce

W II kwartale 2024 r. ożywienie aktywności gospodarczej utrzymuje się, a w kolejnym kwartale należy spodziewać się dalszej poprawy koniunktury – wynika z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH.

„Wyniki badań koniunktury w II kwartale 2024 r. wskazują, że ożywienie aktywności gospodarczej, odnotowane w I kwartale, utrzymuje się. Poprawa wynika z pozytywnego oddziaływania zarówno czynników sezonowych, jak i cyklicznych. Oceny uczestników gospodarki odnośnie do jej stanu bieżącego i ich przewidywania dotyczące zmian sytuacji w najbliższej przeszłości są jednak mniej optymistyczne niż przed kwartałem. Mimo to należy spodziewać się dalszej poprawy koniunktury w kolejnym kwartale” – napisano.

Wartość barometru SGH jest równa -4,39 pkt i wyższa od wartości z I kwartału br. o 1,96 pkt, a od wartości sprzed roku o 6,44 pkt. Jest nieznacznie wyższa od wieloletniej średniej dla tego okresu (o 1,07 pkt), pozostaje jednak niższa od średniej dla drugich kwartałów lat 2017-2019 (tj. okresu bezpośrednio poprzedzającego pandemię COVID-19), o 7,39 pkt.

Największy wpływ na wzrost wartości barometru w skali kwartału miała poprawa koniunktury w budownictwie. Poprawa koniunktury w przemyśle przetwórczym i handlu również spowodowała wzrost wartości barometru.

Spadki wartości wskaźników koniunktury w sektorze finansowym i gospodarstwach domowych działały w kierunku niższej wartości wskaźnika.

W skali roku wartość barometru BARIRG wzrosła o 6,44 pkt. Jest to skutek poprawy koniunktury we wszystkich badanych sektorach, poza handlem. Największy wpływ na roczny wzrost wartości barometru miała poprawa koniunktury w sektorze finansowym i polepszenie się nastrojów konsumentów.

 

tus/ osz/


Artykuły powiązane

Ceny podniosły dynamikę polskiego handlu zagranicznego

Kategoria: Analizy
W II kwartale br. nastąpiło wyraźne przyspieszenie nominalnej dynamiki obrotów towarowych w polskim handlu zagranicznym, do czego przyczyniły się rosnące ceny transakcyjne.
Ceny podniosły dynamikę polskiego handlu zagranicznego

Wyraźna poprawa salda handlowego Polski

Kategoria: Trendy gospodarcze
Po dwóch latach deficytu, Polska odnotowała w 2023 r. dodatnie saldo w obrotach handlowych. Poprawa salda nastąpiła we wszystkich głównych kategoriach towarów, a najsilniej w paliwach. Głównym czynnikiem tych tendencji były wyraźnie lepsze warunki cenowe w polskim handlu zagranicznym.
Wyraźna poprawa salda handlowego Polski

Światełko w tunelu – w oddali

Kategoria: Trendy gospodarcze
Polscy przedsiębiorcy wykazują ostrożny optymizm w ocenie sytuacji gospodarczej. Nie na tyle duży, by jednak planować inwestycje.
Światełko w tunelu – w oddali