MF: Zadłużenie SP na koniec X spadło o 1,1 proc. mdm

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec października 2023 r. spadło o 14,9 mld zł (-1,1 proc.) mdm i wyniosło ok. 1290,7 mld zł – podał resort finansów w szacunkowych danych.

Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło:

– dług krajowy: ok. 1007,0 mld zł;

– dług w walutach obcych: ok. 283,7 mld zł (tj. 22,0 proc. całego długu SP).

Na koniec września zadłużenie wynosiło 1 305 599,0 mln zł.

pat/ osz/


Artykuły powiązane

Bilans a wynik finansowy NBP

Kategoria: Analizy
Bank centralny postrzegany jest głównie przez pryzmat celów i zadań, jakie wykonuje, określających jego funkcje pełnione w gospodarce. Rzadziej jednak patrzy się na niego, jak na jednostkę gospodarczą, której działalność jest widoczna w bilansie, a jej efekty odzwierciedlone w jego rachunku zysków i strat.
Bilans a wynik finansowy NBP

Ukraiński dług publiczny – mniej, czyli więcej

Kategoria: Analizy
Wydatki na obsługę zadłużenia stanowią dziś najpoważniejszą część wydatków ukraińskiego budżetu. Zaciągane kredyty już dawno przestały napędzać gospodarkę, a służą jedynie refinansowaniu istniejących zobowiązań.
Ukraiński dług publiczny – mniej, czyli więcej