MFiPR: Podpisano umowy na lata 2021–2027 na 14,6 proc. fund. UE

Do 1 kwietnia podpisano 2806 umów na unijne dofinansowanie projektów, które wykorzystają 14,6 proc. dostępnej puli środków z polityki spójności UE na lata 2021–2027 – poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

„Z beneficjentami podpisano 2806 umów o dofinansowanie projektów o wartości wydatków kwalifikowalnych 60,3 mld zł, w tym 47,1 mld zł dofinansowania UE, co stanowi 14,6 proc. dostępnej alokacji środków UE” – napisano.

MFiPR dodało, że do 1 kwietnia 2024 r. – w ramach programów krajowych i regionalnych – potencjalni beneficjenci złożyli 27 295 wniosków o dofinansowanie projektów o całkowitej wartości 251,3 mld zł, w tym wnioskowane dofinansowanie UE wyniosło 193,4 mld zł.

„Jeśli chodzi o starą perspektywę finansową Unii, na lata 2014–2020, to do 1 kwietnia wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 529,6 mld zł, w tym dofinansowanie UE 333,2 mld zł, co stanowi 95,1 proc. alokacji” – podał resort.

W nowym rozdaniu funduszy unijnych na politykę spójności na lata 2021–2027 Polsce przypadło ponad 76 mld euro unijnych środków, jednak wydatkowanie środków jest opóźnione.

jz/ ana/


Artykuły powiązane

Sztuka mini-umowy: 2000 nieuwzględnionych zmiennych i na tym nie koniec

Kategoria: Trendy gospodarcze
Dominujące w nagłówkach instrumenty polityki handlowej to negocjacje wielostronne, spory na forum WTO, negocjacje w sprawie umów o wolnym handlu (FTA) albo działania antydumpingowe. Tymczasem nasz artykuł wykazuje, że polityka handlowa Unii Europejskiej zależy w znacznym stopniu również od tzw. „mini-umów”. Zakres i charakter prawny tych umów jest silnie zróżnicowany, i choć większość z nich nie rzuca się w oczy, niektóre mogą istotnie wpływać na handel międzynarodowy. Pominięcie w badaniach empirycznych mini-umów i ich wpływu na wymianę handlową może prowadzić do znacznego zniekształcenia wyników z powodu nieuwzględnienia dużej liczby parametrów systemowych.
Sztuka mini-umowy: 2000 nieuwzględnionych zmiennych i na tym nie koniec

Członkostwo Polski w UE – próba bilansu

Kategoria: Trendy gospodarcze
Fundusze strukturalne i otwarte granice to nie jedyne korzyści, za które można cenić członkostwo w Unii Europejskiej. Dla gospodarki nieporównanie ważniejszy jest rynek wewnętrzny.
Członkostwo Polski w UE – próba bilansu