MFW: Globalny dług publiczny w 2020 r. będzie rekordowo wysoki

W związku z pandemią koronawirusa Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) przewiduje, że globalny dług publiczny w 2020 r. osiągnie najwyższy w historii poziom 101 proc. PKB i będzie wyższy nawet od zadłużenia po II wojnie światowej – napisano w komunikacie zamieszczonym na stronach MFW.

Główna ekonomistka MFW Gita Gopinath i dyrektor departamentu finansów publicznych Funduszu Vitor Gaspar oceniają jednak, że mimo rekordowego długu publicznego rządy powinny się zdecydowanie wystrzegać zbyt szybkiego rezygnowania z programów pomocowych wspierających gospodarkę, ponieważ grozić to może zablokowaniem jej ożywienia.

„Zbyt wczesne zaciskanie budżetu stanowi ryzyko większe nawet niż wykolejenie ożywienia gospodarczego (ze względu na) przyszłe, jeszcze wyższe koszty budżetowe” – napisali Gopinath i Gaspar we wspólnej notatce.

MFW ogłosił też niedawne, że prognozuje większą od spodziewanej ogólnoświatową recesję. PKB strefy euro skurczy się o 10,2 proc., Ameryki Łacińskiej i Karaibów – o 9,4 proc., a USA – o 8 proc.

Gospodarka strefy euro skurczy się w 2020 r. o 2,7 pkt proc. więcej niż przewidywano w kwietniu 2020 r. PKB Niemiec spadnie o 7,8 proc. (-0,8 pkt proc. wobec kwietnia 2020 r.), a Francji o 12,5 proc. (-5,3 pkt proc.), podczas gdy PKB Hiszpanii i Włoch spadnie o 12,8 proc., odpowiednio -3,7 i -4,8 pkt proc. – podaje MFW.

Negatywnych skutków pandemii nie uniknie także Wielka Brytania, której PKB w 2020 r. ma skurczyć się o 10,2 proc. wobec 6,5 proc. szacowanych w kwietniu 2020 r.

MFW przewiduje, że globalna gospodarka skurczy się o 4,9 proc. w porównaniu z 3 proc. prognozowanymi w kwietniu 2020 r.

fit/ap/gor/


Artykuły powiązane

Północ kontra Południe, czyli wierzyciele kontra dłużnicy

Kategoria: Analizy
Asymetria, między krajami bardzo zadłużonymi a zadłużonymi umiarkowanie, jest groźna dla stabilności strefy euro, a także całej Unii Europejskiej. Zwiększa bowiem ryzyko przedłużającej się stagnacji gospodarczej.
Północ kontra Południe, czyli wierzyciele kontra dłużnicy

MFW przewiduje najgłębszą recesję od lat 30. XX wieku

Kategoria: Trendy gospodarcze
W najnowszej prognozie gospodarczej MFW przewiduje gwałtowny spadek globalnego PKB do -3 proc. w 2020 r. i częściowe odbicie do 5,8 proc. w 2021 r. – pod warunkiem normalizacji działalności gospodarczej. Jednak poziom niepewności jest bardzo wysoki.
MFW przewiduje najgłębszą recesję od lat 30. XX wieku

MFW ostrzega przed wzrostem zadłużenia publicznego

Kategoria: Analizy
W ocenie MFW kryzys pandemiczny będzie miał jeszcze większy negatywny wpływ na globalną gospodarkę niż początkowo sądzono. W jego rezultacie wzrośnie poziom zadłużenia publicznego i deficyt budżetowy w wielu krajach.
MFW ostrzega przed wzrostem zadłużenia publicznego