MFW: NBP może utrzymywać akomodacyjną politykę

Przy prognozowanym przez MFW spadku inflacji w ’21 do 2,4 proc. utrzymywanie przez NBP akomodacyjnej polityki będzie właściwe – ocenił Międzynarodowy Fundusz Walutowy w dokumencie po konsultacjach z rządem. Według MFW, w negatywnym scenariuszu gospodarczym NBP mógłby zwiększyć skalę skupu aktywów.

„Narodowy Bank Polski szybko i stosownie poluzował politykę monetarną, a program skupu aktywów jest skutecznym narzędziem. Mając na względzie znaczą niepewność odbudowy po kryzysie i prognozowany spadek zasadniczego średniorocznego wskaźnika inflacji do 2,4 proc. w 2021 r. z 3,4 proc. w 2020 r., akomodacyjne nastawienie polityki pieniężnej NBP pozostaje właściwe, patrząc w przyszłość. Jeżeli w krótkim terminie pojawi się dodatkowy, podażowy impuls inflacyjny, powinien być on tolerowany wobec utrzymywania się ujemnej luki popytowej, która powinna obniżyć presję inflacyjną” – napisano.

„W negatywnym scenariuszu kolejnych zakłóceń życia gospodarczego lub podwyższonej zmienności na rynkach, NBP mógłby zwiększyć skalę skupu aktywów, która zmniejszyła się znacząco od lata. Dalsza przejrzysta komunikacja będzie wspierać skuteczność programu skupu aktywów” – dodano.

tus/gor/


Artykuły powiązane

Kilka lekcji z programu skupu aktywów Eurosystemu

Kategoria: Analizy
Pod koniec 2018 r. Eurosystem zakończył zakupy netto aktywów w ramach programu skupu aktywów. Z jego przebiegu płynie kilka cennych lekcji, które warto odrobić. Wygląda bowiem na to, że luzowanie ilościowe pozostanie na dłużej w arsenałach banków centralnych na świecie.
Kilka lekcji z programu skupu aktywów Eurosystemu

Nie takie straszne QE

Kategoria: Analizy
Program skupu aktywów przez bank centralny budzi pewne kontrowersje. Niemniej wiele z obaw wydaje się nieuzasadnionych, szczególnie w świetle doświadczeń innych gospodarek, które w przeszłości stosowały podobne rozwiązania.
Nie takie straszne QE

Jak wielka jest luka CIT?

Kategoria: Raporty
Luka w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT mogła osiągnąć maksymalnie wartość 1,08 proc. PKB w 2017 r. – wynika z najnowszego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Gdyby została zminimalizowana, prawdopodobnie do budżetu państwa trafiłoby o kilka miliardów złotych więcej.
Jak wielka jest luka CIT?