MFW: Polski sektor bankowy stabilny

Polski sektor bankowy pozostaje stabilny, dobrze dokapitalizowany, ale wyzwania prawne oraz regulacyjne mogą ograniczyć zdolność banków do wspierania gospodarki – ocenia Międzynarodowy Fundusz Walutowy w raporcie po konsultacjach z polskimi władzami.

„Polski sektor bankowy pozostaje stabilny, dobrze dokapitalizowany, ale wyzwania prawne oraz regulacyjne mogą ograniczyć zdolność banków do wspierania gospodarki. Odsetek przeterminowanych zobowiązań pozostaje niski, kapitały w sektorze pozostają mocne, a wyższe stopy procentowe wspierają wyniki banków. Mimo to, sektor nadal mierzy się z wyzwaniami, które ograniczają jego zyskowność i mogą ograniczyć jego zdolność do zapewniania kredytu dla gospodarki w średnim terminie” – napisano.

MFW wskazuje, że powszechne wakacje kredytowe skutkowały znaczącymi kosztami dla banków i nie powinny być przedłużane. Zamiast tego, jak ocenia Fundusz, władze powinny zwiększyć skalę obecnych programów wsparcia dla kredytobiorców w najtrudniejszej sytuacji.

W ocenie Funduszu, niesprzyjające warunki rynkowe skomplikowały zdolność niektórych banków do emisji instrumentów finansowych w ramach wymagań MREL.

„O ile nie poprawi się dostęp do rynku, banki te mogą być zmuszone do spełnienia wymagań w ramach funduszy własnych na początku 2024 r.” – dodano.

MFW wskazuje także na kwestię zagrożeń związanych z kredytami hipotecznymi w walucie obcej.

„Podczas, gdy progres w ramach dobrowolnej konwersji kredytów hipotecznych FX na lokalną walutę był zachęcający i powinien być kontynuowany, to władze powinny rozważyć rozwiązania, które pomogą rozwiązać kwestię niepewności w tym względzie” – napisano.

tus/ asa/


Artykuły powiązane

Włoski sektor bankowy pod lupą

Kategoria: Analizy
Jednym z trzech największych sektorów bankowych w UE, zaraz po francuskim i niemieckim, choć jest znacznie od nich mniejszy, jest włoski sektor bankowy. Łączne aktywa włoskich banków nie przekraczają 200 proc. PKB – to mniej niż średnia dla państw strefy euro.
Włoski sektor bankowy pod lupą

Indyjski sektor bankowy

Kategoria: Analizy
W Indiach banki odgrywają bardzo ważną rolę w alokacji kapitału i we wspieraniu wzrostu gospodarczego. Ponad dwie trzecie aktywów systemu finansowego Indii stanowią właśnie aktywa banków. System finansowy zdominowany jest więc przez sektor bankowy. Rynek obligacji korporacyjnych jest niewielki.
Indyjski sektor bankowy

Sektor bankowy Trójmorza na froncie covidowym

Kategoria: Analizy
Efektywny policy mix polityki pieniężnej, fiskalnej i ostrożnościowej zastosowany wobec sektora bankowego przyniósł w państwach TSI oczekiwane efekty: zachowanie stabilności systemu finansowego i utrzymanie dostępności finansowania dla gospodarki realnej po wybuchu pandemii.
Sektor bankowy Trójmorza na froncie covidowym