Minister finansów spotkał się z prezesem NBP

Minister finansów Andrzej Domański poinformował dziennikarzy, że spotkał się z prezesem NBP prof. Adamem Glapiński. Rozmowa dotyczyła gospodarki.

„Spotkałem się z prezesem Glapińskim. Rozmawialiśmy o gospodarce. Była to odpowiedzialna rozmowa. To nie było długie spotkanie. To jest prezes NBP, ja jestem szefem MF i musimy mieć jakiś poziom komunikacji” – powiedział Domański w kuluarach Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie.

tus/ osz/


Artykuły powiązane

NBP strażnikiem stabilności systemu finansowego

Kategoria: Trendy gospodarcze
Narodowy Bank Polski pełni istotną rolę w zapewnieniu stabilności systemu finansowego, a szczególnie sektora bankowego. W zakresie nadzoru finansowego jego rola ulegała zmianom. W latach 1989-2007 NBP był bezpośrednio zaangażowany w nadzór nad bankami, a od 2015 r. pełni wiodącą funkcję w nadzorze makroostrożnościowym.
NBP strażnikiem stabilności systemu finansowego