• Obserwator Finansowy

Monety NBP: Łukasz Ciepliński „Pług” na srebrnych 10 zł

18.10.2019

Narodowy Bank Polski wyemitował 16 października 2019 r. nową monetę kolekcjonerską z serii „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni”. Srebrne 10 złotych upamiętnia Łukasza Cieplińskiego, pseudonim „Pług”.

Łukasz Ciepliński (1913–1951) był podpułkownikiem Wojska Polskiego (w 2013 r. został pośmiertnie awansowany do stopnia pułkownika); kawaler Orderu Orła Białego. Za swoją działalność na rzecz niepodległej Polski został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa w 1947 r., a w 1950 r. skazany na pięciokrotną karę śmierci i 30 lat więzienia.

Wyrok wykonano 1 marca 1951 r. Miejsce jego pochówku do dziś nie zostało odnalezione. Na warszawskich Powązkach Wojskowych znajduje się jedynie symboliczny grób Łukasza Cieplińskiego.

W 60. rocznicę wykonania wyroku śmierci na Łukaszu Cieplińskim i sześciu innych członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, dzień 1 marca został ustanowiony Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Narodowy Bank Polski w lutym 2017 r. rozpoczął emisję serii srebrnych monet kolekcjonerskich „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni”, upamiętniających żołnierzy walczących w polskim podziemiu niepodległościowym, antysowieckim i antykomunistycznym.

Pierwszą w serii monetę zadedykowano wszystkim żołnierzom niezłomnym, kolejne upamiętniają konkretne osoby – dotychczas wspomniano w ten sposób: Danutę Siedzikównę „Inkę”, Witolda Pileckiego ps. „Witold”, Feliksa Selmanowicza ps. „Zagończyk”, Henryka Glapińskiego ps. „Klinga”, Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil”, Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” i Stanisława Kasznicę ps. „Wąsowski”

Moneta z wizerunkiem Łukasza Cieplińskiego jest dziewiątym tematem w serii. Na jej awersie przedstawiono rozerwane kraty więzienne, godło RP, nominał oraz rok emisji, a na rewersie portret Łukasza Cieplińskiego „Pługa” oraz wizerunek Orderu Orła Białego, orderu Virtuti Militari i wstęgę biało-czerwonej flagi z symbolem Polski Walczącej oraz napis „Zachowali się jak trzeba”.

Motto „Zachowali się jak trzeba” zostało zainspirowane sławami Danuty Siedzikówny „Inki”, która w grypsie przesłanym na krótko przed śmiercią siostrom Mikołajewskim z Gdańska, napisała: Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba.

WKC

Artykuły powiązane