Moody’s podtrzymuje prognozy wzrostu PKB Polski w ’19 i w ’20

09.10.2019

Agencja Moody’s podtrzymała w raporcie prognozy wzrostu PKB Polski na lata 2019 – 2020 na poziomie odpowiednio: 4,4 proc. i 3,7 proc. – wynika ze środowego raportu banku poświęconego profilowi makroekonomicznemu Polski.

„Oczekujemy realnego wzrostu PKB w 2019 r. na poziomie 4,4 proc. i 3,7 proc. w 2020 r. Wzrost będzie napędzany przez konsumpcję krajową, przy mocnym napływie środków UE. Zaproponowane przez rząd rozwiązania – w tym obniżenie stawki PIT (do 17 proc. – PAP) oraz rozszerzenie programu wsparcia dla dzieci (…), sprzyja wzrostowi wydatków gospodarstw domowych” – napisano.

Według agencji, profil makroekonomiczny Polski wspiera bardzo mocna siła gospodarcza kraju i wysoka siła instytucjonalna.

„Naszą ocenę równoważą: z jednej strony mocny wzrost realnego PKB i solidne zatrudnienie oraz dynamika inwestycji, a z drugiej średnioterminowe wyzwania, ciążące potencjałowi wzrostu oraz podwyższona niepewność względem polityki gospodarczej” – dodano.

Ocena Moody’s uwzględnia „znaczne” zagrożenia kredytowe oraz finansowania, przed którymi – zdaniem agencji – stoi sektor bankowy z uwagi na kwestię walutowych kredytów hipotecznych.

„Przeszkody te (kwestie kredytów FX – PAP) ograniczają ogólny profil makro, pomimo solidnych fundamentów finansowych polskich banków” – dodano.

Agencja podtrzymała wcześniejszą opinię, że reforma wymiaru sprawiedliwości sprowadza ryzyko osłabienia niezależności systemu sądownictwa, systemu kontroli i równowagi oraz praworządności, co w przyszłości może wpłynąć na ocenę siły instytucjonalnej Polski.

Według Moody’s, Polska wypada korzystnie w rankingu WGI Banku Światowego standardów rządzenia (governance). Jednocześnie agencja podkreśliła, że wskaźniki te nie uwzględniają rozwoju polityki rządu, która wydaje się zmierzać w stronę większego interwencjonizmu państwa. W jej opinii tendencje interwencjonistyczne oraz obniżona przewidywalność rządzenia stanowią wewnętrzny czynnik ryzyka politycznego w Polsce.

Agencje S&P i Moody’s zaplanowały przegląd ratingu Polski na piątek, 11 października 2019 r. Pod koniec września 2019 r. agencja Fitch potwierdziła długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie „A-”.

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody’s – na poziomie „A2”. Rating Polski wg Fitch i S&P to „A-”, jeden poziom niżej niż Moody’s. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.

tus/osz/

Artykuły powiązane