Morawiecki: Opodatkowanie FIZ może dać 200-300 mln zł–

Opodatkowanie funduszy inwestycyjnych zamkniętych, pomagających w optymalizacji podatkowej, może przynieść 200-300 mln zł wpływów do budżetu w 2017 roku – poinformował PAP Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister rozwoju i finansów.

Projekt ustawy o opodatkowaniu zamkniętych funduszy inwestycyjnych (FIZ) trafił niedawno pod obrady Sejmu. Zakłada on nałożenie podatku na wszystkie fundusze zamknięte, co, w ocenie uczestników rynku, mogłoby poważnie zakłócić funkcjonowanie funduszy i spowodować przeniesienie dużej części aktywów inwestorów za granicę.

Według pierwotnej wersji projektu, opodatkowanie funduszy miało przynieść wpływy do budżetu w wysokości 2-2,5 mld zł.

W toku prac przedstawiciele wnioskodawców zapowiedzieli jednak zgłoszenie poprawki, która rozróżni fundusze inwestujące na rynku kapitałowym od funduszy, których głównym celem jest optymalizacja podatkowa.

„Zasilenie do budżetu może wynieść 200-300 mln zł, to będzie ten rząd wielkości” – powiedział PAP wicepremier, dodając, że to zasilenie nastąpi już od 2017 r.

Wicepremier uważa, że fundusze inwestycyjne zamknięte w większości stanowią pozytywny element rozwoju rynku kapitałowego i inwestycyjnego.

„Pewna część tych funduszy była używana jako schematy optymalizacyjne do unikania podatków. Chcielibyśmy zmniejszyć możliwości uciekania z podatkami poprzez te fundusze. To była propozycja senacka. Natomiast w (wersji – PAP) zaproponowanej przez MF, poprawki zdecydowanie łagodzą jakikolwiek negatywny wpływ na rozwój funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które stanowią rzeczywiste wehikuły inwestycyjne” – powiedział Morawiecki.

Na pytanie PAP, w jaki sposób mają być rozróżniane fundusze „optymalizacyjne” od „korzystnych”, Morawiecki powiedział: „Wstawiliśmy tam pewne zabezpieczenia, które powodują, że będziemy mogli rozróżnić pomiędzy tymi, którzy tworzą długofalowy dostęp do produktów inwestycyjnych zamkniętych dla swoich klientów, od tych, którzy tworzą tylko dla jednego klienta, który wkłada swoje aktywa w ten fundusz, aby unikać opodatkowania”.

Na pytanie o to, jakie ostatecznie zmiany ustawowe czekają fundusze „korzystne” powiedział: „Prawie żadnych zmian”.

Dodał, że według szacunków fundusze „spekulacyjne”, wykorzystywane do unikania opodatkowania, stanowią nie więcej niż 20 proc. wszystkich funduszy zamkniętych w Polsce.

nik/ kuc/ pr/

 

 


Artykuły powiązane

Zasady rozdzielania zysków a opodatkowanie platform cyfrowych

Kategoria: VoxEU
Analizie poddano dwa potencjalne sposoby opodatkowania firm globalnych zajmujących się świadczeniem usług cyfrowych. Jeden to prowadzenie oddzielnej księgowości; drugi – rozpisywanie zysków według określonej formuły. Podejście oparte na oddzielnej księgowości może być optymalne, ponieważ pociąga za sobą niższy spadek rentowności firmy, przy większych wpływach podatkowych.
Zasady rozdzielania zysków a opodatkowanie platform cyfrowych

Fundusze inwestycyjne w zielonej transformacji

Kategoria: Analizy
Fundusze inwestycyjne mogą w istotny sposób przyczynić się do przejścia gospodarek na tory zrównoważonego rozwoju, wpływając na podmioty aktywami, którymi zarządzają. Samych zielonych funduszy jest jeszcze niewiele, a procesowi transformacji towarzyszy spore ryzyko i dużo obaw.
Fundusze inwestycyjne w zielonej transformacji

Fundusze zdefiniowanej daty i dynamika rynku akcji

Kategoria: Rynki kapitałowe
W odpowiedzi na zmiany zachodzące na rynku akcji fundusze zdefiniowanej daty zmieniają kompozycję swoich portfeli w celu uzyskania ustalonego wcześniej miksu akcji i obligacji, wytwarzając tym samym siłę, która może skutkować stłumieniem wahań rynkowych.
Fundusze zdefiniowanej daty i dynamika rynku akcji