MPiT: Wzrost PKB w III kwartale na poziomie zbliżonym do II kwartału

Wzrost Produktu Krajowego Brutto w III kwartale 2019 roku utrzyma się na poziomie z II kwartału – oceniają analitycy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

„Optymistyczne oceny przemysłu, budownictwa i handlu detalicznego potwierdzają nasze pozytywne oczekiwania co do bieżącego kwartału i utrzymania tempa wzrostu PKB na poziomie zbliżonym do wyniku II kwartału” – napisano w komentarzu do danych GUS.

W ubiegłym tygodniu GUS podał w tzw. flash odczycie, że Produkt Krajowy Brutto w II kwartale 2019 roku wzrósł o 4,4 proc. rdr wobec wzrostu na poziomie 4,7 proc. rdr w I kw. 2019 r.

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że w II kwartale 2019 r. gospodarka urosła o 4,5 proc. rdr.

map/ ana/


Artykuły powiązane

Eksport poprawia nam saldo handlowe

Kategoria: Analizy
Mimo spowolnienia w otoczeniu polskiej gospodarki, nasz eksport utrzymał w I kwartale wysokie tempo wzrostu. Jego dynamikę w dużym stopniu kształtowały towary, które dopiero niedawno pojawiły się w polskiej ofercie, będące wynikiem dalszego angażowania się inwestorów zagranicznych w Polsce.
Eksport poprawia nam saldo handlowe

Więcej krajowej wartości dodanej w polskim eksporcie

Kategoria: Analizy
W ostatnich latach zaangażowanie polskich przedsiębiorstw w międzynarodowych sieciach wartości pozostało na wysokim poziomie, ponieważ coraz większa część wytworzonej w Polsce wartości dodanej wykorzystywana jest w eksporcie innych krajów.
Więcej krajowej wartości dodanej w polskim eksporcie