MR obniża prognozę wzrostu PKB w 2016 r. do 3,5 proc.

Ministerstwo Rozwoju obniżyło prognozę wzrostu PKB w 2016 r. z 3,8 proc. do 3,5 proc. – wynika z miesięcznych prognoz resortu. MR skorygowało również prognozę dla inflacji CPI w 2016 r. z -0,4 proc. do -0,5 proc.

Z dokumentu wynika, że analitycy Departamentu Strategii Rozwoju w MR spodziewają się w całym roku wzrostu spożycia ogółem o 3,9 proc. (bez zmian względem prognoz sprzed miesiąca) oraz wzrostu inwestycji o 1,5 proc. (wobec 4,7 proc.).

W ocenie MR produkcja przemysłowa wzrośnie o 4,0 proc. (wobec 5,0 proc.). Saldo obrotów towarowych w 2016 r. będzie dodatnie i wyniesie 5,6 mld euro (wobec 7,4 mld euro prognozowanych przed miesiącem).

nik/ map/ ana/

 


Tagi


Artykuły powiązane

Saldo obrotów bieżących w Polsce bliskie poziomu strukturalnego

Kategoria: Badania pracowników NBP
Kształtowanie się salda rachunku obrotów bieżących jest kluczowe dla stabilności makroekonomicznej gospodarki. Saldo w Polsce nie odbiega zasadniczo od poziomu strukturalnego, czyli hipotetycznego poziomu, który wynika ze zmiennych makroekonomicznych oraz demograficznych w średnim i długim okresie.
Saldo obrotów bieżących w Polsce bliskie poziomu strukturalnego

Polska w Unii Europejskiej: 15 lat minęło

Kategoria: Analizy
Dwukrotny wzrost PKB na mieszkańca w ciągu ostatnich 15 lat był wielkim osiągnięciem Polski. Wzrost ten wspierały fundusze Unii Europejskiej – bez nich skumulowany PKB za okres naszego członkostwa byłby o 2 proc. niższy.
Polska w Unii Europejskiej: 15 lat minęło

Eksport poprawia nam saldo handlowe

Kategoria: Analizy
Mimo spowolnienia w otoczeniu polskiej gospodarki, nasz eksport utrzymał w I kwartale wysokie tempo wzrostu. Jego dynamikę w dużym stopniu kształtowały towary, które dopiero niedawno pojawiły się w polskiej ofercie, będące wynikiem dalszego angażowania się inwestorów zagranicznych w Polsce.
Eksport poprawia nam saldo handlowe