MR: Po listopadzie 2019 r. import paliw spadł o ok. 7 proc.

14.01.2020

Import paliw spadł po listopadzie 2019 r. o ok. 7 proc. – podało do danych GUS Ministerstwo Rozwoju.

Zgodnie z danymi GUS polski eksport, w skali 11 miesięcy 2019 r. osiągnął wartość 217,3 mld euro i był wyższy niż w 2018 r. o 4,8 proc. Import z kolei wyniósł 215,4 mld euro, co oznacza wzrost o 2,3 proc.

Resort podaje, że wśród ważniejszych pozycji w eksporcie szybko rosła zagraniczna sprzedaż następujących towarów: kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne i ich części i akcesoria (o ponad 8 proc.), pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria (o 5,1 proc.), maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części i akcesoria (o ponad 7 proc.).

Po stronie importu wysoką dynamikę przywozu odnotowano m.in. w przypadku maszyn i urządzeń elektrycznych i ich części (o 9,8 proc.), pojazdów nieszynowych oraz ich części i akcesoriów (o 5 proc.) przyrządów i aparatury optycznej, fotograficznej, pomiarowej, kinematograficznej itp. (o 7,3 proc.).

Z drugiej strony zmniejszył się przywóz m.in.: paliw i olejów mineralnych (o ok. 7 proc.), tworzyw sztucznych i artykułów z nich (o 1,4 proc.) oraz żelaza, żeliwa i stali (o ponad 10 proc.).

map/ana/

Artykuły powiązane