MR: Wyhamowanie spadku sprzed. detalicznej w kolejnych miesiącach

22.05.2020

Kolejne miesiące przyniosą wyhamowanie spadku sprzedaży detalicznej do ok. 15 proc. rdr – oceniają analitycy Ministerstwa Rozwoju komentując dane Głównego Urzędu Statystycznego.

GUS podał, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych w kwietniu 2020 r. spadła o 22,9 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 12,3 proc. Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na spadek sprzedaży detalicznej w cenach stałych w kwietniu rdr o 19,7 proc. i spadek mdm o 9,4 proc.

„Zniesienie ograniczeń w odniesieniu do galerii handlowych i marketów budowlanych oraz napływające w tym kontekście stosunkowo pozytywne dane z badania aktywności w branży, dotyczące powrotu klientów do sklepów, pozwalają oczekiwać, że kolejne miesiące przyniosą wyhamowanie spadku sprzedaży detalicznej – do ok. 15 proc. Nadal najgłębszych spadków spodziewamy się w zakupach dóbr trwałego użytku, w tym samochodów” – napisano.

map/asa/

Artykuły powiązane