MRiT: sytuacja na rynku mieszk. będzie się stabilizować

Większość opinii płynących z rynku świadczy o tym, że sytuacja na rynku mieszkaniowym w Polsce będzie się stabilizować, a tempo wzrostu cen będzie niższe od tempa wzrostu płac, co już jest gdzieniegdzie widoczne – napisał w odpowiedzi na interpelację poselską resort rozwoju i technologii.

„W kwestiach rynku nieruchomości mieszkaniowych Minister Rozwoju i Technologii współpracuje też z innymi resortami i instytucjami publicznymi. Z uwagi na złożoność tego rynku korzysta również z analiz i wsparcia licznych partnerów społecznych. Ważnym odniesieniem w tym zakresie są statystyki i opracowania analityczne publikowane przez Narodowy Bank Polski i Główny Urząd Statystyczny. Ponadto czerpiemy informacje o rynku zarówno z punktu widzenia rynkowego (np. Polski Związek Firm Deweloperskich, Związek Banków Polskich, podmioty i instytucje prowadzące działalność badawczą i analityczną), jak i społecznego (np. fundacja Habitat for Humanity, przedstawicielstwa samorządów i lokatorów). Większość opinii płynących z rynku świadczy o tym, że sytuacja będzie się stabilizować, zaś tempo wzrostu cen będzie niższe od tempa wzrostu płac, co już jest widoczne na niektórych rynkach lokalnych” – napisano.

tus/ asa/


Artykuły powiązane

Między produktywnością a płacą: porównanie USA i Kanady

Kategoria: Trendy gospodarcze
Autorzy znajdują mocne dowody na istnienie związku między produktywnością a płacą w USA; w przypadku Kanady dowody są mniej jednoznaczne, co wynika z faktu, że jest ona gospodarką mniejszą i bardziej otwartą międzynarodowo.
Między produktywnością a płacą: porównanie USA i Kanady