MRPiPS: Chce usprawnić wydaw. zezwoleń na pracę cudzoziemców

09.12.2019

Resort pracy chce usprawnić proces wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców i w tym celu na luty 2020 r. planuje nowelę odpowiedniego rozporządzenia – podano w wykazie prac legislacyjnych resortu pracy.

„Zmiany rozporządzenia powinny obejmować ograniczenie wymogów dostarczenia niektórych dokumentów” – napisano.

Z danych ZUS wynika, że liczba cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS wzrosła w Polsce na koniec października 2019 r. do 683 tys. z 665,6 tys. na koniec września 2019 r.

Na koniec II kwartału 2019 r. liczba ubezpieczonych w ZUS cudzoziemców wynosiła 644,3 tys.

map/gor/

Artykuły powiązane