MRPiPS: Stopa bezrobocia w V to 6,0 proc. wobec 5,8 proc. w IV

Stopa bezrobocia w maju wzrosła o 0,6 proc. rdr do 6,0 proc., a liczba bezrobotnych w końcu maja wyniosła 1,012 mln osób – podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w komunikacie. Jak wskazał resort, w maju o 14,0 tys. mdm wzrosła liczba ofert pracy zgłoszonych do urzędów.

„Jak wynika z szacunków resortu rodziny stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu maja 6 proc. i w porównaniu do kwietnia br. wzrosła o 0,2 pkt. proc. To mniejszy wzrost niż w kwietniu – wówczas stopa bezrobocia wzrosła do 5,8 proc. z 5,4 proc. w marcu” – napisano w komunikacie.

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes, szacowali, że w maju stopa bezrobocia wyniosła 6,2 proc.

„W porównaniu z końcem maja 2019 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu maja 2020 r. zwiększyła się o 0,6 pkt proc.” – dodano.

Ministerstwo podało, że liczba bezrobotnych w końcu maja 2020 r. wyniosła 1 mln 11,7 tys. osób i w porównaniu do końca kwietnia 2020 r. wzrosła o ok. 46 tys. osób, czyli o 4,8 proc. W tym samym okresie z urzędów wyrejestrowało się 45,9 tys. osób.

Resort podał, że w maju wzrosła liczba ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców.

„Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w maju br. wyniosła 72,2 tys. i była o 14 tys., czyli o 24 proc. wyższa niż w kwietniu br.” – napisano.

Jak wskazano, najwięcej ofert zgłoszonych do PUP w maju br. przeznaczonych było dla pomocniczych robotników w przemyśle przetwórczym, robotników wykonujących prace proste w przemyśle, pakowaczy ręcznych, magazynierów, robotników gospodarczych, pomocniczych robotników budowlanych, robotników magazynowych, pracowników zajmujących się sprzątaniem czy sprzedawców.

luk/ asa/


Artykuły powiązane

BIEC: Na rynku pracy optymizm trwa

Kategoria: Raporty
Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), który informuje z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia. w grudniu br. zmalał. To trzeci miesiąc spadku, a tempo zmian wzmaga się z każdym kolejnym miesiącem – podaje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych w najnowszym opracowaniu.
BIEC: Na rynku pracy optymizm trwa

BIEC: Rynek pracy pod presją ograniczeń podażowych

Kategoria: Raporty
Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia w lutym zmalał – informuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Tendencja spadkowa trwa już pięć miesięcy, ale w lutym skala spadku była ponad dwukrotnie mniejsza niż w styczniu.
BIEC: Rynek pracy pod presją ograniczeń podażowych

Więcej Polaków może pracować, jeśli im się to ułatwi

Kategoria: Pracownicy NBP
Podaż pracy, czyli liczba osób aktywnych zawodowo, zmniejsza się o około 100 tys. rocznie. Do zrównoważenia ubytku wystarczyłby jednak wzrost współczynnika aktywności zawodowej o 0,3 punktu proc. – mówią dr Katarzyna Saczuk i dr Robert Wyszyński z Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP.
Więcej Polaków może pracować, jeśli im się to ułatwi