MRPiT: W ’21 spadek zorg. wyjazdów turyst. może wynieść 60 – 70 proc.

Spadek zorganizowanych wyjazdów turystycznych w 2021 r. może wynieść 60 – 70 proc. w stosunku do 2019 r. – ocenia Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. W tym roku spadek wycieczek turystycznych może być na poziomie 30 – 40 proc. tego, co w latach poprzednich.

„W czasie panowania pandemii COVID-19 w 2020 r. liczbę organizowanych wyjazdów przez organizatorów turystyki w stosunku do lat poprzedzających prawdopodobnie będzie można oszacować na poziomie 30 – 40 proc. w stosunku lat ubiegłych” – napisano.

„Należy oszacować, że liczba podróżnych wyjeżdzających za granicę, do krajów innych niż kraje graniczące z RP, korzystających z wyjazdów organizowanych przez organizatorów turystyki, może w kolejnym roku wynieść 0,7 – 1,0 mln (spadek o 60 – 70 proc. w stosunku do 2019 r.)” – dodano.

Resort ocenia, że turystyka krajowa i skierowana do krajów graniczących z polską zacznie się odbudowywać.

„Liczba wyjazdów krajowych i do krajów graniczących z RP, organizowanych przez organizatorów turystyki może w kolejnym roku wynieść, zakładając, że duża część krajowych biur podróży przygotuje taką ofertę dostosowaną do prognozowanego większego popytu na imprezy krajowe i w krajach ościennych, może wynieść od 1,0 do 1,6 mln (wzrost o 20 proc. do 100 proc. w stosunku do prognozy za rok 2020, która wynosi ok. 0,8 mln)” – napisano.

map/osz/


Artykuły powiązane

Turystyka napędza gospodarkę

Kategoria: Trendy gospodarcze
W sektorze turystycznym wytwarzane jest ponad 6 proc. polskiego PKB. Zapewnia on pracę dla ponad 700 tys. osób. Ożywienie turystyki krajowej, większa liczba imprez masowych, ale też wyższa produkcja np. jachtów przyczyniają się do rozwoju tej branży.
Turystyka napędza gospodarkę

Turystyka ucierpi pierwsza

Kategoria: Trendy gospodarcze
Sprawa jest prosta. Nie ma ruchu, nie ma kasy. Ile jej zabraknie, okaże się niebawem, albo później i wtedy będzie jeszcze gorzej. Epidemie i pandemie, bardzo źle wpływają na ludzkość, a najbardziej na podróże.
Turystyka ucierpi pierwsza

Dobre wakacje wzmacniają gospodarki

Kategoria: Oko na gospodarkę
USA i Chiny to największe w świecie rynki usług turystycznych. Biorąc pod uwagę wielkość gospodarek od portfeli i kaprysów turystów najbardziej uzależnione są Filipiny i Tajlandia. W Polsce, tak jak w świecie, turystyka rozwija się szybciej niż gospodarka, ale jej znaczenie jest wciąż niewielkie.
Dobre wakacje wzmacniają gospodarki