Nadwyżka obrotów bieżących (sa) w strefie euro w V: 11,7 mld euro.

Na rachunku obrotów bieżących eurolandu nadwyżka (sa) w V wyniosła 11,7 mld euro – podał Europejski Bank Centralny w komunikacie.

Miesiąc wcześniej nadwyżka wyniosła 22,1 mld euro, po korekcie z +22,8 mld euro – podał EBC. (PAP Biznes)

kkr/ mfm/


Artykuły powiązane

Jak można zwiększyć podaż bezpiecznych aktywów denominowanych w euro?

Kategoria: Analizy
Prowadzony na dużą skalę skup obligacji w ramach programu PEPP zmniejsza rynkową podaż bezpiecznych aktywów denominowanych w euro. Ten efekt mógłby przynajmniej częściowo zostać zneutralizowany, gdyby EBC emitował własne certyfikaty depozytowe.
Jak można zwiększyć podaż bezpiecznych aktywów denominowanych w euro?