NBP: Banki udzieliły w III kredytów na mieszk. za 6.973 mln zł

Banki udzieliły w marcu kredytów na nieruchomości mieszkaniowe o wartości 6.973 mln zł, o 27,05 proc. więcej mdm – podał NBP.

Marcowa kwota udzielonych przez banki kredytów na nieruchomości jest najwyższa od co najmniej grudnia 2014 roku, czyli momentu od kiedy dostępne są statystyki NBP. W okresie styczeń-marzec wartość kredytów wartość kredytów wzrosła o 16,95 proc. do 17.292 mln zł.

Banki udzieliły w marcu kredytów na cele konsumpcyjne za 6.460 mln zł, czyli o 27,6 proc. więcej niż w lutym – podał NBP. W okresie styczeń-marzec wartość kredytów spadła o 5,0 proc. rdr do 15.904 mln zł.

map/ osz/


Artykuły powiązane

Ryzyko kredytowe dla banków z Europy Południowo-Wschodniej

Kategoria: Analizy
W regionie Europy Środkowo-Wschodniej nastąpiły znaczące zmiany w bankowości. Przed kryzysem w 2008 r. największy wzrost aktywów dotyczył kredytów mieszkaniowych, natomiast dziś zauważalny jest przede wszystkim wzrost kredytów gotówkowych „niecelowych”.
Ryzyko kredytowe dla banków z Europy Południowo-Wschodniej