NBP: Banki w V wypłaciły gosp. dom. 1.070,3 mln zł odsetek od dep.

Banki w maju wypłaciły gospodarstwom domowym odsetki od depozytów w wysokości 1.070,3 mln zł wobec 945,0 mln zł w kwietniu i wobec 878,1 mln zł w maju 2021 roku – wynika z danych NBP.

Przedsiębiorstwa otrzymały odsetki w wysokości 253,8 mln zł wobec 172,4 mln zł miesiąc temu i wobec 14,7 mln zł przed rokiem.

 

map/ osz/


Artykuły powiązane

Bilans a wynik finansowy NBP

Kategoria: Analizy
Bank centralny postrzegany jest głównie przez pryzmat celów i zadań, jakie wykonuje, określających jego funkcje pełnione w gospodarce. Rzadziej jednak patrzy się na niego, jak na jednostkę gospodarczą, której działalność jest widoczna w bilansie, a jej efekty odzwierciedlone w jego rachunku zysków i strat.
Bilans a wynik finansowy NBP

Przedsiębiorstwa międzynarodowe odporniejsze na COVID-19

Kategoria: Trendy gospodarcze
Przedsiębiorstwa zajmujące się handlem międzynarodowym – choć bardziej dotknięte kryzysem związanym z COVID-19 – podjęły więcej działań podnoszących poziom ich wewnętrznej odporności niż przedsiębiorstwa działające wyłącznie na rynkach krajowych. Pozytywne znaczenie mają globalne powiązania handlowe tych firm.
Przedsiębiorstwa międzynarodowe odporniejsze na COVID-19