NBP: CPI w ’20 r. 3,3 proc., w ’21 2,3 proc.; PKB w ’20 -3,6 proc.

Ankietowane przez NBP ośrodki analityczne spodziewają się, że średnioroczna inflacja CPI w 2020 r. wyniesie w Polsce 3,3 proc., zaś w 2021 r. wskaźnik spadnie do 2,3 proc. – wynika z najnowszej ankiety NBP. Ekonomiści oczekują w 2020 r. spadku PKB Polski o 3,6 proc., a w 2021 r. odbicia o 3,7 proc.

„Zagregowany rozkład prognoz inflacji CPI sugeruje, że z 85-procentowym prawdopodobieństwem średnioroczna inflacja w 2020 r. ukształtuje się powyżej celu inflacyjnego NBP. Scenariusz centralny to 3,3 proc., a granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa są równe 2,8 proc. i 3,8 proc. Dla 2021 r. scenariusz centralny (równy 2,3 proc.) nie jest dobrze zarysowany: równie prawdopodobne są wartości z zakresu 1,3-3,2 proc., który pokrywa się z 50-procentowym przedziałem prawdopodobieństwa” – napisano.

„Z kolei w przypadku prognoz inflacji na 2022 r. najbardziej prawdopodobne wydają się wartości między 2,3 proc. a 3,3 proc., przy typowych scenariuszach dopuszczających również ukształtowanie się inflacji nieco poniżej tego przedziału (50-procentowy przedział prawdopodobieństwa to 1,6-3,3 proc.). Scenariusz centralny dla inflacji CPI w 2022 r. to 2,5 proc.” – dodano.

Jak wynika z ankiety NBP, ekonomiści oczekują spadku dynamiki PKB Polski w 2020 r. o 3,6 proc., a w 2021 r. odbicia o 3,7 proc.

„Ankietowani eksperci są pewni, że w 2020 r. wystąpi w Polsce recesja (prawdopodobieństwo równe 92 proc.). Zgodnie z typowymi scenariuszami, tj. zawartymi w 50-procentowym przedziale prawdopodobieństwa, głębokość recesji można szacować na od -5,0 proc. do -1,8 proc. W 2021 r. można spodziewać się tempa wzrostu PKB między 2,1 proc. a 5,2 proc. zaś w 2022 r. – między 1,9 proc. a 4,2 proc. (są to granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa” – napisano.

„Scenariusze centralne na poszczególne lata to -3,6 proc. dla 2020 r., 3,7 proc. dla 2021 r. i 3,1 proc. dla 2022 r., przy czym są one słabo zarysowane. Scenariusze recesyjne w latach 2021 – 2022 nie są całkowicie wykluczone, lecz prawdopodobieństwo ujemnego tempa wzrostu PKB pozostaje bardzo niskie, równe 11 proc. w 2021 r. i 9 proc. w 2022 r.” – dodano.

Eksperci przewidują, że w ujęciu średniorocznym stopa bezrobocia rejestrowanego w 2020 r. wyniesie między 5,9 proc. a 9,0 proc., między 5,5 proc. a 8,5 proc. w 2021 r. i między 5,4 proc. a 8,0 proc. w 2022 r.

NBP wskazał w komentarzu do badania, iż utrzymuje się wysoka niepewność co do przebiegu procesów makroekonomicznych w przyszłości.

„Indywidualne prognozy centralne pozostają bardzo zróżnicowane między ekspertami, a postrzegana przez nich niepewność – bardzo duża. Jest to szczególnie widoczne w przypadku prognoz tempa wzrostu PKB na 2021 r. W efekcie, w dużej liczbie przypadków scenariusze centralne wynikające z rozkładów zagregowanych są dość słabo zarysowane. W związku z tym, większą wagę należy przykładać do różnych scenariuszy zawartych w prognozach probabilistycznych niż do prognoz centralnych” – napisano.

Zgodnie z danymi zebranymi przez NBP, stopy procentowe w Polsce w latach 2020 – 2021 pozostaną raczej bez zmian (prognoza centralna na 2021 r. wynosi 0,16 proc.).

Stopa referencyjna w 2022 r. znajdzie się wg ankietowanych przez NBP między 0,1 proc. 0,96 proc. (są to granice 50-procentowych przedziałów prawdopodobieństwa).

W przypadku tego horyzontu scenariusz centralny nie jest dobrze zarysowany, a prognoza centralna wynosi 0,46 proc.

Letnia runda Ankiety Makroekonomicznej NBP trwała od 15 czerwca do 3 lipca 2020 r. Uczestniczyło w niej 22 ekspertów, reprezentujących instytucje finansowe, naukowe, związek zawodowy i organizację przedsiębiorców.

tus/gor/


Artykuły powiązane

Perspektywy gospodarki w lipcowej projekcji inflacji i PKB

Kategoria: Pracownicy NBP
Na początku lipca NBP opublikował projekcję inflacji i PKB. Co pokazuje najnowsza projekcja i jakie są perspektywy polskiej gospodarki - mówi Piotr Szpunar, Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP.
Perspektywy gospodarki w lipcowej projekcji inflacji i PKB

Anatomia transatlantyckiego spowolnienia produktywności

Kategoria: Trendy gospodarcze
Od 2005 roku tempo wzrostu produktywności w Stanach Zjednoczonych i Europie spadło poniżej 1 proc. Najważniejszą przyczyną tego zjawiska było zmniejszenie roli innowacji, a nie spadek poziomu inwestycji.
Anatomia transatlantyckiego spowolnienia produktywności

Spowolnienie w strefie euro mocno nie zaszkodzi Polsce

Kategoria: Trendy gospodarcze
Wzrost gospodarczy będzie szybszy niż w projekcji z listopada 2018 r., ale inflacja będzie rosła wolniej. Dynamika PKB obniży się przez słabą koniunkturę globalną, głównie w strefie euro, która będzie również ograniczała presję inflacyjną. Inflację obniży także brak podwyżek cen energii, które zakładaliśmy w listopadzie - mówi Jacek Kotłowski, zastępca dyrektora DAE.
Spowolnienie w strefie euro mocno nie zaszkodzi Polsce