NBP: Deficyt w obrotach bieżących w lipcu wyniósł 1.827 mln euro

Deficyt w obrotach bieżących w lipcu 2021 r. wyniósł 1.827 mln euro wobec konsensusu 169,5 mln euro deficytu – podał Narodowy Bank Polski. Eksport wzrósł w lipcu o 13,7 proc. rdr wobec konsensusu wzrostu o 15,1 proc., a import wzrósł o 22,1 proc. rdr wobec prognozy wzrostu o 18,3 proc.

W lipcu eksport z Polski był napędzany wywozem baterii samochodowych, a import rosnącymi cenami paliw – podał NBP.

W lipcu 2021 r. oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 102,0 mld zł, co oznacza wzrost o 14,4 mld zł, tj. o 16,5 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2020 r.

„Zdecydowanie największy wpływ na wzrost wartości eksportu miały baterie samochodowe” – napisał NBP.

Z kolei wartość importu towarów w porównaniu do lipca 2020 r. wzrosła o 21,1 mld zł, tj. o 25,1 proc. i osiągnęła poziom 105,2 mld zł.

„Szybszy wzrost importu towarów spowodowany był między innymi rosnącymi cenami paliw” – napisał NBP.

Bank centralny podał, że w lipcu 2021 roku średnia cena importowanej ropy była o 68,4 proc. wyższa niż przed rokiem.

NBP podał też, że w lipcu wysoką dynamiką charakteryzował się także przywóz przetworzonych dóbr pośrednich, które w ostatnich miesiącach stanowią ponad połowę wartości importu.

„Zwiększenie się wartości importu w tej kategorii związane jest z utrzymywaniem się wzrostowej tendencji w eksporcie wyrobów charakteryzujących się wysokim udziałem zagranicznej wartości dodanej” – napisał NBP.

map/ osz/ pat/ asa/


Artykuły powiązane

Wpływ kryzysu pandemicznego na handel krajów UE

Kategoria: Analizy
Reakcja eksportu krajów UE na spadek popytu w wyniku pandemii w 2020 r była zróżnicowana. W przypadku Polski roczna skala spadku wolumenu eksportu była blisko 3-krotnie niższa niż w strefie euro oraz 2-krotnie niższa niż w handlu światowym.
Wpływ kryzysu pandemicznego na handel krajów UE

Nadwyżka w handlu zagranicznym Polski, ale w tle spowolnienie

Kategoria: Analizy
Wyniki polskiego handlu zagranicznego w 2019 r. wskazują na znaczną poprawę salda obrotów. Dynamika eksportu obniżyła się relatywnie niewiele, biorąc pod uwagę skalę spowolnienia handlu światowego. Natomiast wyraźnie osłabła dynamika importu, mimo że Polska odnotowała jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych w Europie.
Nadwyżka w handlu zagranicznym Polski, ale w tle spowolnienie