NBP: Dług zagraniczny Polski wzrósł w III kw. do 315,14 mld euro

Zadłużenie zagraniczne brutto Polski wzrosło w III kwartale 2016 roku do 315,14 mld euro z 310,23 mld euro w II kw. – podał w piątek NBP.

Zadłużenie sektora rządowego wzrosło do 123,25 mld euro z 120,46 mld euro. Zadłużenie pozostałych sektorów wzrosło do 50,52 mld euro z 49,4 mld euro.

map/ jtt/


Artykuły powiązane

Bilans a wynik finansowy NBP

Kategoria: Analizy
Bank centralny postrzegany jest głównie przez pryzmat celów i zadań, jakie wykonuje, określających jego funkcje pełnione w gospodarce. Rzadziej jednak patrzy się na niego, jak na jednostkę gospodarczą, której działalność jest widoczna w bilansie, a jej efekty odzwierciedlone w jego rachunku zysków i strat.
Bilans a wynik finansowy NBP

Ukraiński dług publiczny – mniej, czyli więcej

Kategoria: Analizy
Wydatki na obsługę zadłużenia stanowią dziś najpoważniejszą część wydatków ukraińskiego budżetu. Zaciągane kredyty już dawno przestały napędzać gospodarkę, a służą jedynie refinansowaniu istniejących zobowiązań.
Ukraiński dług publiczny – mniej, czyli więcej