NBP: Inflacja bazowa w III wyniosła 3,9 proc., wobec 3,7 proc. w II

Inflacja bazowa w marcu wyniosła 3,9 proc., wobec 3,7 proc. w lutym – podał NBP.

W relacji rok do roku inflacja:

– po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,6 proc., wobec 1,7 proc. miesiąc wcześniej;

– po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 2,6 proc., wobec 2,5 proc. miesiąc wcześniej;

– po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,9 proc., wobec 3,7 proc. miesiąc wcześniej;

– tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 2,9 proc., wobec 2,3 proc. miesiąc wcześniej.

tus/ ana/


Artykuły powiązane