NBP: Inflacja bazowa we wrześniu wyniosła 4,3 proc.

Inflacja bazowa we wrześniu wyniosła 4,3 proc. wobec 4,0 proc. miesiąc wcześniej – podał Narodowy Bank Polski.

W relacji rok do roku inflacja we wrześniu:

  • po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,3 proc., wobec 2,0 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,2 proc., wobec 3,4 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 4,3 proc., wobec 4,0 proc. miesiąc wcześniej;
  • 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 3,2 proc., tyle samo co miesiąc wcześniej.

Wskaźnik CPI w analizowanym okresie wyniósł 3,2 proc. rdr.

tus/ ana/


Artykuły powiązane

Złoty pływa 19 lat

Kategoria: Analizy
Od 1990 roku Polska zaadoptowała niemalże wszystkie możliwe reżimy kursowe, przechodząc drogę od kursu sztywnego do w pełni płynnego. Wstąpienie Polski do UE przyniosło istotne umocnienie polskiej waluty, które jednak nie zaszkodziło gospodarce i polskiemu eksportowi.
Złoty pływa 19 lat

Zadziwiająco niska inflacja

Kategoria: Analizy
Mimo niskich, czasem ujemnych stóp procentowych banków centralnych inflacja w krajach rozwiniętych jest zadziwiająco niska. Nic nie wskazuje, by wkrótce sprawdziły się prognozy przeciwników niekonwencjonalnej polityki pieniężnej, którzy ostrzegają, że doprowadzi ona do wybuchu wysokiej inflacji.
Zadziwiająco niska inflacja

Inflacja wzrośnie, decydujące będą ceny energii

Kategoria: Raporty
Odczyt inflacji CPI w 2019 roku na poziomie 3,2 proc. zakłada centralna ścieżka listopadowej projekcji NBP. To 0,5 pkt. proc. więcej niż w poprzedniej lipcowej projekcji. To prawie w całości wynik wzrostu cen energii. Nierealistycznego wzrostu – dodaje część członków RPP i ekonomistów z banków komercyjnych.
Inflacja wzrośnie, decydujące będą ceny energii