NBP, KNF i BFG śledzą sytuację w BS w Ciechanowie

Szefowie NBP, KNF i BFG zapewnili, że w razie jakichkolwiek kłopotów są w stanie pomóc Bankowi Spółdzielczemu w Ciechanowie.

– Od kilku dni obserwujemy odpływ depozytów spowodowany rozpowszechnianiem niepotwierdzonych informacji o kłopotach banku spółdzielczego w Ciechanowie. (…) W razie potrzeby bank centralny zgodnie z zapisami ustawowymi jest gotowy udostępnić Bankowi Spółdzielczemu w Ciechanowie płynne środki, tak aby był on w stanie sprostać ewentualnym wypłatom klientów – powiedział Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego.

– Działania prowadzone przez KNF mają na celu poprawienie jakości zarządzania w banku oraz zabezpieczenie interesów jego klientów – dodał Marek Chrzanowski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

Zdzisław Sokal, prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, wskazał, że zgodnie z ustawą środki ulokowane w banku są gwarantowane do równowartości 100 tys. euro. Ustawa przewiduje także, wypłatę środków gwarantowanych w terminie 7 dni wraz z należnymi odsetkami.

W piątek 21 października KNF ustanowiła trzyosobowy zarząd komisaryczny w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie i postanowiła wystąpić do sądu z wnioskiem o ogłoszenie jego upadłości. Powodem była właśnie utrata płynności po wycofaniu przez klientów blisko 100 mln zł depozytów.

30 grudnia 2015 roku sąd ogłosił już upadłość Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie.

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Zróżnicowany obraz cyfrowy banków

Kategoria: Analizy
Digitalizacja dla tradycyjnych banków ciągle jest wyzwaniem i niewiele z nich osiąga sukces, który przekłada się na wyniki finansowe. Powstała cała klasa w pełni cyfrowych graczy o różnej proweniencji i realizujących zarówno strategie globalne, jak i lokalne czy usługowe. Sama digitalizacja niekoniecznie jednak stanowi paszport do zwycięstwa.
Zróżnicowany obraz cyfrowy banków

KNF chce stworzyć piaskownicę regulacyjną, ale potrzebna jest zmiana prawa

Kategoria: Usługi finansowe
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego chce wspierać sektor fintech, dlatego planuje rozszerzenie programu Innovation Hub, uruchomi niedługo piaskownicę wirtualną, jednak do stworzenia piaskownicy regulacyjnej potrzebne są zmiany w prawie.
KNF chce stworzyć piaskownicę regulacyjną, ale potrzebna jest zmiana prawa