NBP likwiduje Departament Badań i Innowacji Finansowych, część zadań trafia do Dep. Analiz i Badań Ekonomicznych

NBP zlikwidował Departament Badań i Innowacji Finansowych, a część jego zadań przeniósł do Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych (DAiBE, poprzednio Departament Analiz Ekonomicznych, DAE) – wynika z informacji zamieszczonych na stronie internetowej NBP. Dyrektorem DAiBE pozostaje Piotr Szpunar.

NBP powołał Departament Centrum Pieniądza (DCP), którego dyrektorem został Piotr Woyciechowski.

Bezpośredni nadzór nad DAiBE, podobnie jak wcześniej nad DAE, a także nad DCP sprawuje prezes banku centralnego.

Do głównych zadań DAiBE nadal należy m.in. prowadzenie prac związanych z projektowaniem i komunikacją polityki pieniężnej, w tym opracowywanie projektów założeń polityki pieniężnej oraz sprawozdań z jej realizacji; opracowywanie projekcji inflacji i wzrostu gospodarczego, aktualizacja i utrzymanie modeli prognostycznych; analizowanie procesów cenotwórczych, zmian cen i inflacji; opracowywanie, we współpracy z departamentami NBP, raportów o inflacji, informacji miesięcznych dotyczących inflacji, informacji o stanie koniunktury.

Dyrektorem byłego Departamentu Badań i Innowacji Finansowych był Ireneusz Dąbrowski. Departament nadzorował członek zarządu NBP Marta Gajęcka.

Część zadań zlikwidowanego departamentu przejął także Departament Systemu Płatniczego.

Prowadzenie Centrum Pieniądza NBP znajdowało się do tej pory wśród zadań Departamentu Edukacji i Wydawnictw.


Artykuły powiązane