NBP: Marcowy wzrost eksportu w PLN najwyższy w ostatnich latach

Marcowy wzrost eksportu wyrażony w PLN był najwyższy w ostatnich latach, a opiera się on głównie na produktach o wysokim udziale zagranicznej wartości dodanej – podał w piątek NBP.

NBP podał, że wartość eksportu towarów wyniosła 112,4 mld zł, co oznacza wzrost o 27,5 mld zł, tj. o 32,5 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2020 r.

„Był to najwyższy wzrost eksportu odnotowany w ostatnich latach” – napisał NBP.

NBP podał, że w marcu odnotowano wzrost wartości eksportu głównie baterii samochodowych, części samochodowych, odzieży, odbiorników telewizyjnych i mebli.

Z kolei największy wpływ na import miał wzrost wartości przywiezionych z zagranicy części odbiorników telewizyjnych, produktów rafinerii ropy naftowej, odzieży, urządzeń łączności bezprzewodowej, szczepionek i preparatów diagnostycznych.

„Wzrost polskiego eksportu w ostatnim okresie opiera się w dużej mierze na produktach o wysokim udziale zagranicznej wartości dodanej oraz towarach reeksportowanych. Z tego względu wzrost eksportu przyczynia się istotnie do zwiększania importu” – napisał NBP. (PAP Biznes)

map/ mfm/


Artykuły powiązane

Nadwyżka w handlu zagranicznym Polski, ale w tle spowolnienie

Kategoria: Analizy
Wyniki polskiego handlu zagranicznego w 2019 r. wskazują na znaczną poprawę salda obrotów. Dynamika eksportu obniżyła się relatywnie niewiele, biorąc pod uwagę skalę spowolnienia handlu światowego. Natomiast wyraźnie osłabła dynamika importu, mimo że Polska odnotowała jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych w Europie.
Nadwyżka w handlu zagranicznym Polski, ale w tle spowolnienie

Geograficzne zróżnicowanie handlu zagranicznego Polski

Kategoria: Analizy
Wraz ze zwiększaniem się obrotów w polskim handlu zagranicznym rosną dysproporcje w strukturze geograficznej eksportu i importu. Istotną część eksportu do krajów UE stanowią produkty importowane z krajów trzecich, zarówno w postaci dóbr pośrednich, jak i w coraz większym stopniu dóbr finalnych.
Geograficzne zróżnicowanie handlu zagranicznego Polski