NBP: nadwyżka w obr. bież. w XI 1725 mln euro, poniżej konsensusu

Nadwyżka w obrotach bieżących w listopadzie 2020 r. wyniosła 1725 mln euro wobec konsensusu 1972,5 mln euro nadwyżki – podał Narodowy Bank Polski. Eksport wzrósł w listopadzie o 9,5 proc. rdr wobec konsensusu wzrostu o 6,4 proc. rdr, a import wzrósł o 5,3 proc. rdr wobec prognozy wzrostu o 1,7 proc.

pat/


Artykuły powiązane

Sektor bankowy na świecie w obliczu pandemii

Kategoria: Analizy
Światowy kryzys finansowy z lat 2007 – 2009 zaczął się w systemie bankowym, najpierw Stanów Zjednoczonych, a potem kilku krajów europejskich. Recesja z 2009 r. była skutkiem zamrożenia akcji kredytowej banków i wynikającą z tego niepewnością. Dzisiaj jest inaczej, ale złe długi rosną.
Sektor bankowy na świecie w obliczu pandemii

Nadwyżka w handlu zagranicznym Polski, ale w tle spowolnienie

Kategoria: Analizy
Wyniki polskiego handlu zagranicznego w 2019 r. wskazują na znaczną poprawę salda obrotów. Dynamika eksportu obniżyła się relatywnie niewiele, biorąc pod uwagę skalę spowolnienia handlu światowego. Natomiast wyraźnie osłabła dynamika importu, mimo że Polska odnotowała jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych w Europie.
Nadwyżka w handlu zagranicznym Polski, ale w tle spowolnienie