NBP: Nadwyżka w obrotach bieżących w XII 990 mln euro

Nadwyżka w obrotach bieżących w grudniu 2019 r. wyniosła 990 mln euro wobec konsensusu 551,3 mln euro deficytu – podał NBP. Eksport wzrósł o 10,6 proc. rdr wobec konsensusu wzrostu o 8,8 proc. rdr, natomiast import wzrósł o 0,8 proc. rdr wobec prognozy wzrostu o 4,9 proc.

W całym 2019 r.: nadwyżka C/A wyniosła 5,9 mld euro vs 5 mld euro deficytu rok wcześniej, nadwyżka obrotów towarowych wyniosła 2.455 mln euro vs -4.780 mln euro rok wcześniej, eksport wzrósł o 6 proc., a import o 2,6 proc.


Artykuły powiązane

Eksport poprawia nam saldo handlowe

Kategoria: Analizy
Mimo spowolnienia w otoczeniu polskiej gospodarki, nasz eksport utrzymał w I kwartale wysokie tempo wzrostu. Jego dynamikę w dużym stopniu kształtowały towary, które dopiero niedawno pojawiły się w polskiej ofercie, będące wynikiem dalszego angażowania się inwestorów zagranicznych w Polsce.
Eksport poprawia nam saldo handlowe

Nadwyżka w handlu zagranicznym Polski, ale w tle spowolnienie

Kategoria: Analizy
Wyniki polskiego handlu zagranicznego w 2019 r. wskazują na znaczną poprawę salda obrotów. Dynamika eksportu obniżyła się relatywnie niewiele, biorąc pod uwagę skalę spowolnienia handlu światowego. Natomiast wyraźnie osłabła dynamika importu, mimo że Polska odnotowała jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych w Europie.
Nadwyżka w handlu zagranicznym Polski, ale w tle spowolnienie

Geograficzne zróżnicowanie handlu zagranicznego Polski

Kategoria: Analizy
Wraz ze zwiększaniem się obrotów w polskim handlu zagranicznym rosną dysproporcje w strukturze geograficznej eksportu i importu. Istotną część eksportu do krajów UE stanowią produkty importowane z krajów trzecich, zarówno w postaci dóbr pośrednich, jak i w coraz większym stopniu dóbr finalnych.
Geograficzne zróżnicowanie handlu zagranicznego Polski