NBP: Napływ kapitału z zagr. inwestycji w ’21 to 114,2 mld zł

Napływ kapitału netto z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2021 r. wyniósł 114,2 mld zł – podał Narodowy Bank Polski.

„W 2021 r. napływ kapitału netto z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich wyniósł 114,2 mld zł. Złożyły się na to: reinwestycje zysków w wysokości 75,6 mld zł, napływ kapitału z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych w wysokości 19,6 mld zł oraz napływ kapitału z tytułu instrumentów dłużnych w kwocie 19,1 mld zł” – napisano.

„Podobnie jak w roku ubiegłym, wysoki udział reinwestowanych zysków odnotowano w przypadku krajów o największych stanach z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich tj. Niderlandów (18,0 mld zł), Niemiec (12,8 mld zł) i Luksemburga (11,2 mld zł)” – dodano.

Jak wynika z raportu NBP, w 2021 r. zagraniczne inwestycje bezpośrednie trafiały głównie do podmiotów zajmujących się przetwórstwem przemysłowym (41,4 mld zł), działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (23,1 mld zł) oraz handlową (18,5 mld zł). Odpływ kapitału odnotowano w przypadku podmiotów z obszaru działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych (6,1 mld zł).

Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu dokonanych w Polsce inwestycji bezpośrednich w 2021 r. osiągnęły wartość 122,7 mld zł.

„Reinwestowane zyski zanotowały najwyższy w historii poziom 75,6 mld zł, co wynikało z bardzo dobrej sytuacji finansowej przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego. Ponadto, wypłacone dywidendy wyniosły 39,0 mld zł, a dochody z tytułu dłużnych instrumentów finansowych (odsetek) zamknęły się w kwocie 8,1 mld zł” – napisano w raporcie NBP.

Zobowiązania netto Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na koniec 2021 r. wynosiły 1099,1 mld zł.

„Składały się na nie zobowiązania z tytułu akcji innych form udziałów kapitałowych w wysokości 857,9 mld zł oraz z tytułu dłużnych instrumentów finansowych w wysokości 241,2 mld zł” – napisano.

pat/ osz/


Artykuły powiązane

Przepływy kapitału do gospodarek państw Inicjatywy Trójmorza

Kategoria: Analizy
Specyfiką napływu kapitału do państw należących do Inicjatywy Trójmorza w latach 2000-2019 było przede wszystkim to, że kraje te absorbowały kapitał głównie w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
Przepływy kapitału do gospodarek państw Inicjatywy Trójmorza

Im więcej Internetu, tym więcej inwestycji zagranicznych

Kategoria: Trendy gospodarcze
Szeroka dostępność usług cyfrowych oznaczana literką „e” z myślnikiem, np. (e-usługi), to ogromna wygoda dla ludzi i firm, ale też znacząca zachęta dla napływu kapitału z zagranicy.
Im więcej Internetu, tym więcej inwestycji zagranicznych

Ewolucja w podejściu MFW do kontroli przepływów kapitału

Kategoria: VoxEU
Po kryzysie azjatyckim MFW rewiduje swoje poglądy na temat polityki zarządzania zmiennymi przepływami kapitału. Fundusz uznaje obecnie, że może istnieć potrzeba prewencyjnego wykorzystania kontroli przepływu kapitału.
Ewolucja w podejściu MFW do kontroli przepływów kapitału