NBP: Niewielki odsetek pracow. z Ukrainy rozważa wyjazd z Polski

17.10.2019

Niewielki odsetek pracowników z Ukrainy zdecydowanie rozważa wyjazd z Polski – wynika z opracowania przygotowanego przez NBP.

Badania ankietowe imigrantów w Polsce zostały zrealizowane w okresie październik 2018 – luty 2019 r. w Bydgoszczy (N=310) oraz we Wrocławiu (N=500) na zlecenie Narodowego Banku Polskiego (NBP) przez Ośrodek Badań nad Migracjami (OBM).

NBP w raporcie pisze, że odsetek osób deklarujących możliwość dalszej emigracji w ciągu 2 lat wynosił pomiędzy 15 – 27 proc. zależnie od badanego regionu.

„Wyniki innych badań potencjału migracyjnego wskazują, że do deklaracji wyjazdu należy podchodzić z dużą ostrożnością, gdyż dalsza emigracja wymaga poniesienia ryzyka i dodatkowych kosztów” – napisano w raporcie.

Według banku centralnego bardziej miarodajnym pytaniem dotyczącym długookresowych planów imigrantów, zadanym w kwestionariuszu, było przewidywane miejsce zamieszkania za pięć lat.

„Wyjazd do innego kraju deklarowało w tym pytaniu 11 – 12 proc. przebywających w Polsce imigrantów. Dla większości osób deklarujących chęć dalszego wyjazdu krajem docelowym są Niemcy (prawie 60 proc.), ale popularne są także Czechy, Kanada i Norwegia” – napisano.

Z badania wynika, że imigranci zarabiali na godzinę przeciętnie o ok. 8 – 12 proc. mniej niż Polacy o takich samych cechach i pracujący w tych samych zawodach.

NBP podaje, że około 55 proc. imigrantów przesyłało pieniądze na Ukrainę.

map/ana/

Artykuły powiązane