NBP: Obniżka interchange możliwa tylko ustawowo

Narodowy Bank Polski stoi na stanowisku, że osiągnięcie obniżek opłat interchange zgodnych z „Programem redukcji opłat kartowych w Polsce” jest obecnie możliwe jedynie w drodze regulacji ustawowej i wynikających z niej indywidualnych decyzji organizacji płatniczych – podał NBP w komunikacie.

Do dnia 16 lipca  2012 r. NBP  oczekiwał od głównych uczestników rynku kart płatniczych: wydawców kart płatniczych, agentów rozliczeniowych oraz organizacji zrzeszających akceptantów podpisania deklaracji podjęcia działań niezbędnych dla realizacji „Programu redukcji opłat kartowych w Polsce”

Deklaracje uczestnictwa podpisało: 19 wydawców kart płatniczych, z udziałem 70,3 proc. w rynku pod względem liczby wydanych kart płatniczych, 3 agentów rozliczeniowych, z udziałem 38,5 proc. w rynku pod względem wartości rozliczonych transakcji kartowych i jedna organizacja zrzeszająca akceptantów.

Oznacza to, że w świetle kryteriów określonych przez Radę ds. Systemu  Płatniczego na jej posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2012 r. i zawartych w komunikacie z tego posiedzenia nie został zawarty efektywny kompromis rynkowy o charakterze nieregulacyjnym  w zakresie obniżek opłat interchange.

Bank centralny wyraża nadzieję, że ustawowa regulacja przyniesie ostateczne rozwiązanie problemu wysokich opłat kartowych w Polsce i przyjmie kształt jak najbardziej zbliżony do wypracowanego „Programu”.

map


Artykuły powiązane

Ukraińskie cash less pod znakiem zapytania

Kategoria: Analizy
Handel i sektor finansowy nad Dnieprem spierają się o wysokość opłat za płatności elektroniczne, do sporu włączył się parlament, a bank centralny przestrzega przed zagrożeniami dla cash less economy.
Ukraińskie cash less pod znakiem zapytania

Konsument a rozliczenia pieniężne – aspekty regulacyjne

Kategoria: Analizy
Dzięki postulowanym przez NBP zmianom w przepisach obecnie każdy konsument ma prawnie zagwarantowany wybór metody płatności, o ile zamierza jej dokonać w związku z zakupem towaru lub usługi od przedsiębiorcy posiadającego jednocześnie status akceptanta.
Konsument a rozliczenia pieniężne – aspekty regulacyjne