NBP: Obniżka interchange możliwa tylko ustawowo

Narodowy Bank Polski stoi na stanowisku, że osiągnięcie obniżek opłat interchange zgodnych z „Programem redukcji opłat kartowych w Polsce” jest obecnie możliwe jedynie w drodze regulacji ustawowej i wynikających z niej indywidualnych decyzji organizacji płatniczych – podał NBP w komunikacie.

Do dnia 16 lipca  2012 r. NBP  oczekiwał od głównych uczestników rynku kart płatniczych: wydawców kart płatniczych, agentów rozliczeniowych oraz organizacji zrzeszających akceptantów podpisania deklaracji podjęcia działań niezbędnych dla realizacji „Programu redukcji opłat kartowych w Polsce”

Deklaracje uczestnictwa podpisało: 19 wydawców kart płatniczych, z udziałem 70,3 proc. w rynku pod względem liczby wydanych kart płatniczych, 3 agentów rozliczeniowych, z udziałem 38,5 proc. w rynku pod względem wartości rozliczonych transakcji kartowych i jedna organizacja zrzeszająca akceptantów.

Oznacza to, że w świetle kryteriów określonych przez Radę ds. Systemu  Płatniczego na jej posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2012 r. i zawartych w komunikacie z tego posiedzenia nie został zawarty efektywny kompromis rynkowy o charakterze nieregulacyjnym  w zakresie obniżek opłat interchange.

Bank centralny wyraża nadzieję, że ustawowa regulacja przyniesie ostateczne rozwiązanie problemu wysokich opłat kartowych w Polsce i przyjmie kształt jak najbardziej zbliżony do wypracowanego „Programu”.

map


Artykuły powiązane

Ukraina – wschodzący rynek płatności elektronicznych

Kategoria: Analizy
W ciągu ostatnich pięciu lat Ukraina przeszła prawdziwą rewolucję na rynku płatności elektronicznych – ich liczba wzrosła kilkukrotnie. Równolegle rosła liczba obecnych na rynku systemów płatniczych. Nie obyło się jednak bez kłopotów.
Ukraina – wschodzący rynek płatności elektronicznych

Nowy, cyfrowy pieniądz banku centralnego

Kategoria: Makroekonomia
Cyfryzacja przekształca wiele aspektów działalności gospodarczej, zmniejsza rolę gotówki w pośrednictwie finansowym i sprzyja powstaniu nowych form pieniądza. Stanowi to duże wyzwanie dla banków centralnych.
Nowy, cyfrowy pieniądz banku centralnego

Rząd - pomoc dla firm 100 mld zł, NBP - nowe propozycje dla gosp.

Kategoria: Raporty
Rząd proponuje nowy pakiet pomocy dla firm na ok. 100 mld zł, łącznie rządowe wsparcie dla gospodarki wyniesie 320-330 mld zł – poinformował w środę na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Na tej samej konferencji prezes NBP Adam Glapiński zadeklarował, że bank centralny, w ramach mandatu, zrobi wszystko, by uratować polską gospodarkę przed kryzysem.
Rząd - pomoc dla firm 100 mld zł, NBP - nowe propozycje dla gosp.