NBP odkupił na przetargu 5 serii obligacji łącznie za 1,83 mld zł

Narodowy Bank Polski odkupił na przetargu outright buy 5 serii obligacji łącznie za 1,83 mld zł, z czego obligacje skarbowe za 0,43 mld zł i papiery BGK za 1,40 mld zł – wynika z danych NBP na platformie Bloomberg. Przed przetargiem NBP deklarował odkup do 8 serii papierów za maksymalnie 10 mld zł.

Na przetargu w sierpniu NBP odkupił papiery łącznie za 1,05 mld zł.

Od początku prowadzenia programu NBP skupił obligacje o łącznej wartości nominalnej 143,08 mld zł, z czego 81,56 mld zł obligacji rządowych i 61,52 mld zł gwarantowanych przez Skarb Państwa obligacji, w tym papiery BGK za 41,72 mld zł i PFR za 19,8 mld zł.

NBP prowadzi od marca 2020 r. operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa – na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku.

Celem tych operacji jest zmiana długoterminowej struktury płynności w sektorze bankowym, zapewnienie płynności rynku wtórnego skupowanych papierów wartościowych oraz wzmocnienie oddziaływania obniżenia stóp procentowych NBP na gospodarkę, tj. wzmocnienie mechanizmu transmisji monetarnej.

Docelowa skala programu skupu nie jest określona. Operacje tego rodzaju będą kontynuowane do odwołania, a terminy oraz skala prowadzonych operacji będą uzależnione od warunków rynkowych.

luk/ osz/


Artykuły powiązane

Banki kupowały, kupują i będą kupować polskie obligacje

Kategoria: Rynki kapitałowe
Fundusze inwestycyjne musiały w marcu masowo wyprzedawać obligacje skarbowe, by obsłużyć klientów wycofujących środki. Ale wszystkie inne kategorie inwestorów także pozbywały się polskiego długu. Z jednym, ale bardzo istotnym wyjątkiem – na potęgę kupowały banki.
Banki kupowały, kupują i będą kupować polskie obligacje