NBP odkupił na przetargu outright buy 4 serie obligacji za 578 mln zł

Narodowy Bank Polski odkupił na przetargu outright buy 4 serie obligacji łącznie za 578 mln zł, z czego obligacje skarbowe za 300 mln zł i papiery BGK za 278 mln zł – wynika z danych NBP na platformie Bloomberg. Przed przetargiem NBP deklarował odkup do 4 serii papierów za maksymalnie 1 mld zł.

Od początku prowadzenia programu NBP skupił obligacje o łącznej wartości nominalnej 143,66 mld zł, z czego 81,86 mld zł obligacji rządowych i 61,8 mld zł gwarantowanych przez Skarb Państwa obligacji, w tym papiery BGK za 41,99 mld zł i PFR za 19,8 mld zł.


Artykuły powiązane

Wróżenie z obligacji

Kategoria: Analizy
Coś dzieje się z tipsami. Nie, to nie reportaż z salonu manicure. Mowa o obligacjach zabezpieczonych przed inflacją, po angielsku Treasury Inflation Protected Security, a więc TIPS. Ich oprocentowanie wzrosło ostatnio w porównaniu ze „zwykłymi” obligacjami. I daje to do myślenia.
Wróżenie z obligacji

Wpływ stymulacji rynku obligacji przez Fed na przedsiębiorstwa

Kategoria: VoxEU
Firmy w celu poprawy płynności finansowej preferowały emitowanie obligacji korporacyjnych na rynkach kapitałowych. Znaczną część tych emisji wykorzystano na spłatę uprzednio zaciągniętych kredytów i zwiększenie portfela aktywów płynnych. To ożywienie na rynku długu nie doprowadzi prawdopodobnie do pobudzenia aktywności w sferze realnej.
Wpływ stymulacji rynku obligacji przez Fed na przedsiębiorstwa